For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Vil du bli landsmøtedelegat 2018 og bor i utlandet?

09.04.2018

Landsmøtedelegater til Norsk Sjømannsforbunds landsmøte 24.–27. september 2018 fordeles representativt etter bosted, og det skal velges fire delegater av og blant medlemmer bosatt i utlandet. Bor du utenlands kan du stille til valg.

Etter forbundets vedtekter § 5.2.a. skal de 85 landsmøtedelegatene som er direktevalgte fordeles mellom regionene og utland matematisk på bakgrunn av medlemstall. Det betyr at fire av delegatene, og tilsvarende fire varamedlemmer for disse, skal velges av og blant de medlemmene som har sin bostedsadresse i utlandet.

Vi vil derfor ha kandidater til disse fire delegatplassene og varalisten for de fire plassene snarest og innen 1. mai til firmapost@sjomannsforbundet.no. Eposten merkes «Kandidat til landsmøtedelegat 2018 for utenlandsbosatte medlemmer».

Du kan selv melde ditt kandidatur, men du kan også nominere andre. Dersom du nominerer andre, er det ditt ansvar å påse at de du nominerer selv melder ifra at de aksepterer å stille. Nominerte som ikke selv har bekreftet at de aksepterer kan bli strøket uten nærmere beskjed.

Kvalifisert til å stille som delegat er i følge forbundets vedtekter § 5.2.b «seilende medlemmer av Norsk Sjømannsforbund som har minst 2 års medlemskap ved landsmøtets start», dvs. 2 års medlemskap per 24. september 2018.

 

[Tilbake]