Norsk Sjømannsforbund

Kontorer og ansatte

Dersom du ikke vet hvor den du skal nå tak i arbeider har vi samlet alle ansatte i hele Norsk Sjømannsforbund både i Norge og i utlandet i alfabetisk rekkefølge, inkludert deltidsansatte som går på skipsbesøk og ansatte som Norsk Sjømannsforbund har arbeidsgiveransvar for på vegne av den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) og som utfører arbeid på vegne av ITF.

Kontaktinformasjon til kontorene og oversikt over hvem som arbeider ved hvert enkelt kontor finner du i undermenyene for hvert enkelt kontor/hver enkelt gruppe.

Vi anbefaler ikke å bruke personlige epostadresser uten ved avtale, siden vi ikke kan garantere at det ikke er ferieavvikling eller reiser som pågår, og at epost dermed kan bli liggende ulest i flere uker. Bruk aller helst kontaktskjemaet som du finner på menyen til venstre, spesielt til medlemssaker, eller om det ikke passer, send e-posten til firmapost@sjomannsforbundet.no.


Mette Aas
Aas, Mette

E-post: mette.aas
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 09

Kontorsekretær
Mette arbeider i all hovedsak på Medlemsservice og i Fellessentralen, med innkreving av kontigent, innmelding, registrering av medlemsverving og tilstøtende arbeidsoppgaver.

Tone Alexandersen 2008
Alexandersen, Tone

E-post: tone.alexandersen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 15

Personalansvarlig
Ansatt i 1982. Personalansvarlig fra 2009.

Nina Espeli Allen
Allen, Nina Espeli

E-post: nina.allen
@nsu.org

Tlf: +1 305 371 3120
Mob: +1 786 208 8216

Assistent
Ansatt 2001.

Gunnar Amland_
Amland, Gunnar

E-post: gunnar.amland
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 41549306 (mobil)
Faks: 56321166

Inspektør - Haugesund/Haugalandet
Gunnar Amland har normalt kontordag på fredager:
Østhusvegen 1
4276 Veavågen

Kurt Inge Angell 2012
Angell, Kurt Inge

E-post: kurt.inge.angell
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22825802
Mobil: 90826926

Nestleder
Valgt som nestleder i 2014. Ansatt ved hovedkontoret i 1998, de siste årene med cruise som fagfelt. Var utlånt til Miami-kontoret 2003–2008, der han også hadde cruise som fagfelt. Vikarierte også i 2010–2011 som ITF-koordinator for det norske ITF-inspektoratet.

Jahn Cato Bakken
Bakken, Jahn Cato

E-post: jahn.cato.bakken
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22825803
Mobil: 92291368

Forbundssekretær
Valgt som forbundssekretær 2014. Før det ansatt som inspektør i 2012. Bakken seilte som kokk på utenriksferje 1993-2012, og var i flere år tillitsvalgt om bord, de siste årene som leder av tillitsvalgtutvalget (TVU) i Color Line. Bakken har også sittet i regionsstyret for Sør-Øst, blant annet som regionleder, og ble valgt inn i forbundsstyret 2010.

Inntil videre har Bakken jevnlig kontordager ved Servicekontoret i Sandefjord.

Siri Beenberg
Beenberg, Siri

E-post: siri.beenberg
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22825849
Mobil: 47686641

Resepsjon / sentralbord
Ansatt som vikar i 2011, fast fra 2012. Som sentralbordoperatør og resepsjonist er Siri Beenberg ofte den første personen i forbundsadministrasjonen mange medlemmer snakker med.

Sissel Andreassen
Berglund, Sissel

E-post: sissel.berglund
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 13

Daglig leder - Sjømannsorganisasjonenes Fellessentral
Ansatt 1990. Sjømannsorganisasjonenes Fellessentral er et felleskontor for NSF, NSoF og Dnmf, og foretar innregistrering av kontingenttrekk og innbetalte tariffavgifter fra arbeidsgivere på vegne av de tre sjømannsorganisasjonene.

Bjørg Borger 2012
Borger, Bjørg

E-post: bjorg.borger
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22825816

Saksbehandler
Begynte i 2002. Har hovedsakelig saker om forsikringer i forbindelse med ansettelsesforholdet, pensjon og trygd for medlemmene.

Lena Dyring
Dyring, Lena

E-post: lena.dyring
@nsu.org

Tlf: +1 305 371 3120
Mob: +1 305 510 4944

Assistent
Ansatt 2005

Grethe Ellingsen
Ellingsen, Grethe

E-post: grethe.ellingsen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 55 90 73 80

Regional servicesekretær
Ansatt i 1988.

Torill Evensen_
Evensen, Torill

E-post: torill.evensen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 07

Administrasjonssekretær
Ansatt 1984. Påmeldinger til og informasjon om forbundsskolen og andre kurs, og informasjon om stipendsøknader utgjør en viktig del av arbeidsområdet. I tillegg bistår Evensen den valgte ledelsen i forberedelsene til forbunds- og landsstyremøtene.

Svenn Tore Falch
Falch, Svenn Tore

E-post: sfal
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22825821

Saksbehandler
Ansatt 1982 og har en omfattende erfaring fra flere av de tidligere avdelingskontorene rundt etter kysten før han kom til hovedkontoret i Oslo. Falch har hovedansvar for å følge opp medlemmene forbundet har kystfrakteflåten og i Kystvakta. Foretar skipsbesøk i Oslofjord-området.

Færø, Elisabeth

E-post: elisabeth.oraker
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 19

NIS-ansvarlig / adm.sekretær
Ansatt i 1990. Følger opp innkreving av tariffavgifter og kontingenter fra NIS-flåten.

Elin Finsrud
Finsrud, Elin

E-post: elin.finsrud
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 14

Økonomiansvarlig/Hovedbokholder
Ansatt 1985. Driver den daglige regnskapsførselen for forbundet. Fra 2009 hovedansvarlig for økonomi.

Angelica Gjestrum 鳕×149)
Gjestrum, Angelica

E-post: gjestrum_angelica
@itf.org.uk

Tlf: 22 82 58 24
Mobil: 97 72 93 57

ITF-koordinator
Angelica Gjestrum er ITF-koordinator fra 2010, og samordner ITFs inspeksjonsarbeid i Norge. Har tidligere vært ITF-inspektør med hovedansvar for Oslofjord-området i flere år og har arbeidet ytterligere to år som saksbehandler for ITF Norge før det.

Terje Grimsrud_
Grimsrud, Terje

E-post: terjejap
@crux.ocn.ne.jp

Tlf: (+81) 45-681-3415 (både faks og tlf)
Mobil: (+81) 9091-47-5971

Inspektør - Yokohama
Ansatt i 1984. Besøker skip med norsk tilknytning når de kommer til Yokohama-området.

Jeanette Gutierrez 2010-2‚ 149×149
Gutierrez-Lorentzen, Jeanette

E-post: jeanette.gutierrez-lorentzen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 77613754
Mob: 99275606

Inspektør
Ansatt 2010. Gutierrez-Lorentzen har bakgrunn fra innenriksfart med Hurtigruten før hun ble ansatt i forbundet. Gutierrez-Lorentzens inspektørvirksomhet har base i Servicekontoret i Tromsø.

Geir Hagerupsen
Hagerupsen, Geir

E-post: geir.hagerupsen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22825805
Mobil: 90016424

Områdeansvarlig - tariff
Ansatt 1979. Har bakgrunn fra utenriksfart. Var den første tiden på forbundets avdelingskontorer både i utlandet og Norge, før han kom til hovedkontoret. Har lang erfaring fra tariffarbeidet i Norsk Sjømannsforbund og ble ansatt som områdeansvarlig for forbundets tariffarbeid i 2007.

Johnny Hansen 071004
Hansen, Johnny

E-post: johnny.hansen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22825801
Mobil: 91185577

Forbundsleder
Ansatt i forbundet i 1997. Forbundsleder fra 2014. Har før vært nestleder med tiltredelse fra 2007 etter å ha blitt valgt i 2006. Fartstid fra både fiske og innenriksfart, og erfaring som lokal tillitsvalgt. Møtte også som varamedlem i forbundsstyret 1994-98.

Paul Hareide
Hareide, Paul

E-post: paul.hareide
@sjomannsunion.no

Tlf: 22 82 58 48

Eiendomssjef
Paul Hareide ble ansatt høsten 2011 som eiendomssjef. Stillingen er delt mellom Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Hareide har ansvar for å følge opp forbundets eiendommer.

Line Heimstad 2010 - eget foto
Heimstad, Line

E-post: line.heimstad
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 40
Mobil: 41 45 96 10

Saksbehandler
Ble ansatt i 1996 som assistent ved Miami-kontoret. Hun gikk over til Hovedkontoret som saksbehandler i 1998. Heimstad har hovedansvar utenriksoverenskomstene og forbundets arbeide overfor EU og den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF). Heimstad har også NIS- og modellavtaler for Øst-Europa utenom Russland, Polen og Ukraina.

Geir Hollingen
Hollingen, Geir Magne

E-post: geir.hollingen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 28

Arkivar
Ble ansatt som arkivar 1999.
Ansvarlig for forbundets fysiske og elektroniske saksarkiv.

Gunn Hansen_
Huseby, Gunn

E-post: gunn.huseby
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 18

Avdelingsleder - Medlemsservice
Ansatt 1997. Leder arbeidet med medlemsregister og medlemsservice.

Johansen, Nina

E-post: nina.johansen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 10

Regnskapsmedarbeider
Ansatt i 2010, og arbeider med forbundets regnskaper.

Ole G. Koch 100607 149×149
Koch, Ole G.

E-post: ole.georg.koch
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 92695884 (mobil)

Inspektør - Troms/Nordre Nordland
Ole G. Koch har bakgrunn fra fiskeflåten før han begynte i forbundet som inspektør.

Bjørn Erik Kristoffersen_
Kristoffersen, Bjørn Erik

E-post: bjorn.kristoffersen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22825839
Mobil: 97581613

Saksbehandler
Ansatt i 2007. Har bakgrunn fra utenriksfart og var også hovedtillitsvalgt/TVU-leder i Kystlink. Arbeider nå på forbundets hovedkontor med hovedområde innenrikstariffene og IMO.

Rune Larsen 121024
Larsen, Rune

E-post: rune.larsen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 47368004 (mobil)

Inspektør - Kristiansund N.
Ansatt 2012 som inspektør på Nordvestlandet, med base i Kristiansund. Bakgrunn fra fraktefart og offshore.

Elin Lausund 鳕×149)
Lausund, Elin

E-post: elin.lausund
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 70 10 16 33

Regional servicesekretær
Ansatt i 1987.

Anette Liavåg 鳕×149)
Liavåg, Anette

E-post: anette.liavag
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 70 10 16 34

Administrasjonssekretær
Ansatt 1993. Stillingen er for tiden knyttet opp til medlemsservice i Oslo, selv om den fysiske plasseringen er i Ålesund.

Luz B. Muñiz Matos 2007
Matos, Luz B. Muñiz

E-post: luz
@seafarers-puertorico.org

Tlf: +1 (787) 722-7575
Mobil: +1 (787) 934-9005

Administrative Assistant
Ansatt 2006 som assistent ved Seafarers' House.

Astrid Smidt 2010‚ 149×149
Mikalsen, Astrid

E-post: astrid.mikalsen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 77613753
Mob: 40280603

Inspektør
Ansatt 2010. Mikalsens inspektørvirksomhet har base i Servicekontoret i Tromsø.

Roy Nilsen_
Nilsen, Roy A.

E-post: roy.nilsen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 26
Mobil: 91 30 65 80

Saksbehandler
Roy Nilsen ble ansatt i 2011 som vikar for Bjørn Erik Kristoffersen, som er utlånt av forbundet til ITF i London. Nilsen har bakgrunn fra innenriks ferje og har mangeårig bakgrunn som tillitsvalgt i både rederiet og i regionen, og har vært medlem av forbundets lands- og forbundsstyrer i mange år. Arbeider nå på forbundets hovedkontor med hovedområde innenrikstariffene.

Ann Jorunn Olsen_
Olsen, Ann Jorunn

E-post: ann.jorunn.olsen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22825811 Mob: 90934667

Områdeansvarlig - fiskeri
Ansatt i 2011, og har bakgrunn som fisker i havfiskeflåten. Forbundsstyremedlem fra 2006 og gjenvalgt i 2010. Som områdeansvarlig - fiskeri har Ann Jorunn Olsen ansvar for å koordinere forbundets arbeid for medlemmene Norsk Sjømannsforbund har i havfiskeflåten.

Morten Øen
Øen, Morten N.B.

E-post: morten.oen
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 06
Mobil: 92 40 75 91

Informasjonsansvarlig
Ansatt i 1998. Koordinerer forbundets informasjonsarbeid både internt, til medlemmer og ansatte, og eksternt. Har også internansvaret for å følge opp forbundets IT-løsninger mot eksterne driftsleverandører og driftstjenester.

Johan N. Øyen (stort)
Øyen, Johan N.

E-post: johan.oyen
@nsu.org

Tlf: +60(0)123754220

Områdeansvarlig - cruise
Ansatt i 1983. Var tidligere knyttet til Servicekontoret i Miami, men de siste årene arbeider Øyen normalt fra hjemmekontor.

Tamara Sosa Pascual 2007
Pascual, Tamara Sosa

E-post: tamara
@seafarers-puertorico.org

Tlf: +1 (787) 722-7575
Mobil: +1 (787) 646-6770

Assistant General Counsel
Tilknyttet Seafarers' House som juridisk rådgiver fra 2000, for å bistå i planlegging av senteret. Bistår sjøfolk dekket av tariffavtaler Norsk Sjømannsforbund har part i med spørsmål knyttet til amerikansk lovgiving.

Hellen Solhaug_
Solhaug, Hellen

E-post: hellen.solhaug
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 22 82 58 22

Saksbehandler
Ansatt i 1998. Har hovedsakelig saker om forsikringer i forbindelse med ansettelsesforholdet, pensjon og trygd for medlemmene.

Truls Magnus Vik Steder鳕×149)
Steder, Truls M. Vik

E-post: steder_truls
@itf.org.uk

Tlf: 35 54 82 40
Mobil: 90 98 04 87
Faks: 35 54 80 23

ITF-inspektør
Truls M. Vik Steder er ITF-inspektør med hovedansvar for Vestfold, Grenland og Sørlandet, og har kontor i Larvik. Postadresse: FOC/ITF - Larvik, Kanalgata 3, 3263 Larvik.

Tore Steine 鳕×149)
Steine, Tore

E-post: steine_tore
@itf.org.uk

Tlf: 55 23 00 59
Mob: 90 76 81 15
Faks: 55 90 01 52

ITF-inspektør
Tore Steine er ITF-inspektør med hovedansvar for Vestlandet. Han har kontor i Bergen med adresse FOC/ITF - Bergen, Nordnesgaten 35, 5005 Bergen. Steine var tidligere regionsekretær ved Norsk Sjømannsforbunds regionkontor i Bergen 2002–2008.

Iriani Irene Thamrin
Thamrin, Iriani Irene

E-post: iriani_i
@hotmail.com

Tlf: +62 (361) 283992
Mobil: +62 (817) 4724014

Service Officer
Ansatt i 2005 som kontakt- og servicemedarbeider på Bali, Indonesia, for indonesiske sjøfolk på skip dekket at tariffavtaler der Norsk Sjømannsforbund er part.

Mars Tjøtta 2007_
Tjøtta, Mads

E-post: mads.tjotta
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 93081508 (Mobil)

Inspektør - Rogaland
Mads Tjøtta har bakgrunn fra innenriks ferje.

Lena Ulleberg 140705 149x149
Ulleberg, Lena

E-post: lena.ulleberg
@sjomannsforbundet.no

Tlf: 77613753
Mob: 92014714

Inspektør
Ansatt i 2014 som vikar for Astrid Mikalsen. Ullebergs inspektørvirksomhet har base på Servicekontoret i Tromsø.

Erling Chr. Ween
Ween, Erling Chr.

E-post: erling.christian.ween
@sjomannsunion.no

Tlf: 22 82 58 25

Saksbehandler - ITF
Har ansvar for oppfølging av tariffavtalene som Sjømannsorganisasjonene i Norge inngår for bekvemmelighetsflaggede skip på vegne av ITF.