Norsk Sjømannsforbund
gfx_sub-top2 gfx_sub-bottom
Verv
LOfavør
W2P - Web 2 Print
ITFs 43. ordinære kongress, Sofia, 10.–14. august 2014
ITF Seafarers - Your port of call online
www.SafeOurSeafarers.com - kampanjen mot piratvirksomhet
Yrkesfisker.no - regelverk og sikkerhet for fiskere
Sett Sjøbein - Fiskeryrket
Ikke for alle - en jobb på sjøen

Til landsmøtedelegatene:
Innkalling til Norsk Sjømannsforbunds 27. ordinære Landsmøte, 22.–25. september 2014

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/symbol_149x149.jpg/$file/symbol_149x149.jpg2014.07.29 – Det bes om at de valgte delegatene til landsmøtet, som skal avholdes på Clarion Hotel & Congress i Trondheim i dagene 22.–25. september snarest registrerer seg. Innkalling til Norsk Sjømannsforbunds landsmøte, 22.–25. sept. 2014

Hever ISPS-sikkerhet til nivå 2

2014.07.24 – Kystverket hever det maritime sikringsnivået til nivå 2 med umiddelbar virkning for alle norske havneanlegg som omfattes av den internasjonale ISPS-koden. Hever ISPS-sikkerhet til nivå 2

Avvikling av visumkrav for australsk sokkel fordømmes

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/paddy_crumlin_2010_149x149.jpg/$file/paddy_crumlin_2010_149x149.jpg2014.07.24 – Lederen av offshore-gruppen i den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) fordømmer den australske regjeringens arbeid med å avvikle krav om visum for sjøfolk som skal arbeide på australsk sokkel. Avvikling av visumkrav for australsk sokkel fordømmes

Uendret sikkerhetsnivå i norsk skipsfart

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/sjofartsdirektoratet_149x149.jpg/$file/sjofartsdirektoratet_149x149.jpg2014.07.24 – PSTs advarsel om terrorfare har ikke medført endringer for norsk skipsfart. Sjøfartsdirektoretet holder sikringsnivået for norske skip foreløpig uendret. Uendret sikkerhetsnivå i norsk skipsfart

I påvente av jussen i Svalbard-saken

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/morten_oen_20090124_149x149.jpg/$file/morten_oen_20090124_149x149.jpg2014.07.15–Saken med turistbåtene på Svalbard ligger nå hos juristene og byråkratene. Det betyr ikke at den er mindre viktig eller avsluttet. I påvente av jussen i Svalbard-saken

Dagsorden for landsmøtet 2014

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/symbol_149x149.jpg/$file/symbol_149x149.jpg2014.07.15 – Dagsorden for Norsk Sjømannsforbunds 27. ordinære landsmøte, som finner sted i Trondheim på Clarion Hotel & Congress Trondheim‎ i dagene 22.–25. september 2014. Dagsorden for landsmøtet 2014

–Uforståelig klage til Sjøfartsdirektoratet

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupgraphics/johnny_071004_149x149.jpg/$file/johnny_071004_149x149.jpg2014.07.04 – –Vi forstår ikke grunnlaget for klagen Henningsen Transport & Guiding har sendt til direktoratet. Havnene på Svalbard er norske havner, sier nestleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. –Uforståelig klage til Sjøfartsdirektoratet

Fartsområdeutvalgets nye frist er 1. september

2014.07.03 – Næringsminister Monica Mæland valgte i slutten av juni å forlenge Fartsområdeutvalgets frist for å avlevere sine konklusjoner. Fartsområdeutvalgets nye frist er 1. september

Sjøfartsdirektoratet unngår spørsmålene fra LO-ledelsen

2014.07.02 – Sjøfartsdirektoratet unngår å svare på de spørsmålene LO-ledelsen har sendt. Det var LO-sekretær Terje Olav Olsson som i går skrev til direktoratet om «Langøysund» og «Billefjord». Sjøfartsdirektoratet unngår spørsmålene fra LO-ledelsen

Flere nyheter