Nyttig info for sjøfolk

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
Foreldre og baby. Shutterstock 208024120
Foto: Shutterstock

Sjøfolks rettigheter i foreldresituasjonen

Det er lett å gå seg vill i regelverk og rettigheter for foreldre, og lett å misse noe, dersom man ikke vet hvor man skal lete. Norsk Sjømannsforbund har samlet det viktigste her for deg.

Varslingsplikt

Ved permisjon i forbindelse med svangerskap og fødsel er der en varslingsplikt.

Denne følger av skipsarbeidsloven paragraf 7-7:

§ 7-7. Varslingsplikt

Permisjon etter §§ 7-2 til 7-6 skal varsles arbeidsgiver snarest mulig og senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover 12 uker og senest 12 uker i forveien ved fravær utover et år. Oversittelse av fristene medfører ikke at arbeidstaker må utsette permisjonen, dersom permisjon er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstaker ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp.

 

Svangerskap

Rett til fri i forbindelse med svangerskapskontroll og svangerskapspermisjon følger av skipsarbeidsloven paragrafene 7-1 og 7-2.

§ 7-1. Svangerskapskontroll

Arbeidstaker som er gravid, har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll, dersom slik kontroll ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. Fraværet skal arrangeres slik at det ikke er til vesentlig ulempe for skipets drift.

§ 7-2. Svangerskapspermisjon

Arbeidstaker som er gravid, har rett til permisjon når svangerskapet har vart i seks måneder.

Hvis du er syk på grunn av svangerskapet skal du ha sykmelding fra lege og få utbetalt sykepenger på lik linje med om du ellers hadde vært syk.

 

Fødsel / Adopsjon

 

Engangsstønad

 

Omsorgspermisjon

 

Pleiepenger

 

Opplæringspenger

 

Barnetrygd

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers