Søk

Kategorier
Nøkkelord

Pressemelding: Maritim melding - Norsk lønn i norske farvann (Publisert April 2021)

Artikler

LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund er fornøyd med at næringskomiteen i all hovedsak stiller seg bak de forslagene som Holmefjordutvalget fremmet for å sikre sysselsettingen i en sterk maritim næring. I et møte med Næringsminister Iselin Nybø i dag understreket alle deltakerne i det partssammensatte utvalget at det nå var fremmet gode og omforente forslag til reguleringer og tiltak og en samlet forventning til at de ble fulgt opp.

SpareBank 1 er blant de beste i bransjen på bærekraft! (Publisert April 2021)

Artikler

Norske forbrukere har nok en gang rangert SpareBank 1 som en av de mest bærekraftige i kategorien Bank.

Tariff 2021: LO/NHO-meklingen i mål med 2,7 % (Publisert April 2021)

Artikler

Etter mekling 14 timer på overtid klarte Riksmekleren å lande enighet mellom LO og NHO for en ramme på 2,7 % økning for 2021.

Uttak ved eventuell streik i LO/NHO-oppgjøret 2021 (Publisert April 2021)

Artikler

Disse ferjer og hurtigbåter er tatt ut til en eventuell streik i LO/NHO-oppgjøret 2021, dersom det ikke blir enighet i meklingen.

Høyesterett avviser boikottsøksmålet mot Sjømannsorganisasjonene (Publisert Mars 2021)

Artikler

Høyesterett avviste enstemmig anken fra det greske rederiet Megisti Shipping som saksøkte Sjømannsorganisasjonene i Norge for ulovlig boikott til støtte for sjøfolk i rederiet.

Enighet i forhandlingene om Nordisk NIS-avtale (Publisert Mars 2021)

Artikler

Sjømannsorganisasjonene ble onsdag kveld enige med Norges Rederiforbund i hovedoppgjøret for overenskomsten for nordiske borgere på skip registert i NIS.

Mellomoppgjøret LO/NHO 2021 er i gang (Publisert Mars 2021)

Artikler

Mellomoppgjøret for LO/NHO-området 2021 dekker blant annet innenriks ferje- og lokalfart, samt slepebåter og Redningsselskapet.

Nordisk NIS-oppgjøret i gang (Publisert Mars 2021)

Artikler

Hovedoppgjøret i overenskomsten for nordiske borgere på NIS-registrerte skip, mellom Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund, startet i formiddag.

Priser og frister (Publisert Mars 2021)

Artikler

Nedenfor ser du søknadsfrister, leieperiode og priser for forbundets to hytter i Vrådal og to ferieleiligheter i spanske Torrevieja.

NTP: Godstransport må fra veg til sjø på norsk lønnsnivå (Publisert Mars 2021)

Artikler

Norsk Sjømannsforbund er enig i Nasjonal Transportplans mål om at godstransporten bør over fra land- til sjøtransport – men det må være på norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Nærmere norsk lønn i norske farvann (Publisert Mars 2021)

Artikler

I dag får regjeringen en anbefaling som går langt i å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. – Her har vi fått svært viktige gjennomslag etter mange års kamp, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Vi krever en Nasjonal transportplan som er ambisiøs på bærekraft og fører til kursendring (Publisert Mars 2021)

Artikler

I denne kronikken krever 21 ulike organisasjoner en ny kurs for NTP.

Samlet maritim næring: –Arbeidsmiljøloven blir feil til sjøs! (Publisert Mars 2021)

Artikler

En samlet maritim næring ber Stortinget ikke innføre arbeidsmiljølov for utvalgte arbeidsoppgaver for sjøfolkene på servicefartøy i havbruk.

Hyttene i Vrådal (Publisert Mars 2021)

Artikler

De to nybygde hyttene i Vrådal i Telemark er klar for utleie. Hyttene ligger nydelig plassert i Rådyrtoppen hyttefelt like ved Vrådal Panorama skianlegg.

Torrevieja, Spania (Publisert Mars 2021)

Artikler

Medlemmer av Norsk Sjømannsforbund kan leie ferieleiligheter i spanska Torrevieja.

Innlogging Medlemsnett (Publisert Mars 2021)

Artikler

Medlemsnettet inneholder de fleste større overenskomster og oversikter over tillitsvalgte i ulike rederier. Du får også oversikt over hvem du kan kontakte lokalt.

Kontingent (Publisert Mars 2021)

Artikler

Kontingentsatsene vedtas av landsmøtene i Norsk Sjømannsforbund for hele landsmøteperioden fremover, normalt med justering halvveis i landsmøteperioden.

Medlemsmøte 10. mars på Teams (Publisert Mars 2021)

Region nord inviterer ALLE medlemmer i Norsk Sjømannsforbund til et digitalt medlemsmøte 10. mars klokken 11:30-13:00!

Faglig grunnkurs (Publisert Mars 2021)

Artikler

Faglig grunnkurs er Norsk Sjømannsforbunds grunnopplæring av medlemmer og tillitsvalgte.

Aktiviteter (Publisert Februar 2021)

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers