Søk

Kategorier
Nøkkelord

Forbundsstyret (Publisert Desember 2022)

Forbundsstyret er Norsk Sjømannsforbunds utøvende organ.

Landsstyret (Publisert Desember 2022)

Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene.

Blaha, Robert (Publisert Desember 2022)

Ansatte

Didriksen, Tommy (Publisert Desember 2022)

Ansatte

Bratli, Laila (Publisert Desember 2022)

Ansatte

Vadseth, Jan Olav (Publisert Desember 2022)

Ansatte

Gundersen, Steinar (Publisert Desember 2022)

Ansatte

Slåttebrekk, Peter (Publisert Desember 2022)

Ansatte

Hansen, Tove (Publisert Desember 2022)

Ansatte

Madsen, Tom Erik (Publisert Desember 2022)

Ansatte

Bekken, Geir Bjørnar (Publisert Desember 2022)

Ansatte

Amland, Gunnar (Publisert Desember 2022)

Ansatte

Regionale arbeidsutvalg (Publisert Desember 2022)

Artikler

Hver av Sjømannsforbundets regioner har et arbeidsutvalg som velges hver vår på et regionalt årsmøte av medlemmene i regionen.

Klart ja i Kystrederioppgjøret 2022 (Publisert Desember 2022)

Artikler

Det ble et klart ja på 61,1 % fra medlemmene på overenskomsten til resultatet av meklingen med Kystrederiene.

Vedtekter (Publisert November 2022)

Artikler

Vedtektene er vedtatt på Norsk Sjømannsforbunds 29. ordinære landsmøte i Tromsø, 26.–29. september 2022. Vedtektene består av to deler. Del 1 utgjør hoveddelen. Del 2 regulerer virket til regioner og tillitsvalgtutvalg. Trådde i kraft 29. september 2022.

Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring og Advokatforsikring fra 2023 (Publisert November 2022)

Artikler

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på både innboforsikringen og advokatforsikringen din, som du bør få med deg. Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

Jula er høytid for brann! (Publisert November 2022)

Artikler

I tiden mellom jul og nyttår er det nemlig over 50 % flere branner enn resten av året. Selv om du er innboforsikret gjennom LOfavør, vil du helst unngå brann. LOfavør gir tips og råd for å unngå det.

Streik avverget – akseptabelt oppgjør 2022 for NOR med NR (Publisert November 2022)

Artikler

Hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund for NOR-området er avsluttet. Norsk Sjømannsforbund og de to andre sjømannsorganisasjonene godtok kl 0200 i natt Riksmeklerens skisse til løsning og den varslede streiken på tolv skip er avverget.

Høyesterett: Skipsarbeidsloven trumfer permitteringsloven (Publisert November 2022)

Artikler

I dag offentliggjorde Høyesterett en prinsipielt viktig avgjørelse om at skipsarbeidslovens bestemmelser om sykelønn står over permisjonsloven når det gjelder økonomisk ansvar, og tilkjente Sjømannsforbundets medlem erstatning for manglende sykelønn.

Meklingsfrist 25.11. kl 24.00 i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2022 (Publisert November 2022)

Artikler

I tilfelle streik i hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund tar Norsk Sjømannsforbund tar ut 12 skip innmeldt i Norges Rederiforbund i konflikt lørdag 26. desember 2022 klokken 0600.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers