Historiske klipp

Historiske klipp

Norske sjømenn på norske skip!

Klikk på årstallene ovenfor for å velge år.

Denne databasen er en samling klipp ifra medlemsbladet til Norsk Sjømannsforbund og forløperne Norsk Stuert- og Kok-forening, Norsk Restaurasjonsforbund, Norsk Stuert- og Kokkforbund og Norsk Matros- og Fyrbøter-Union.

Klippene er valgt ut i et forsøk på å vise fram den historiske utviklingen gjennom det som den gang var den offisielle informasjonen forbundene den gangen ønsket å gi. Norsk Sjømannsforbund vil derfor presisere at mange av klippene ikke nødvendigvis reflektere synspunkt forbundet i dag har.

Fram til de restaurasjonsansatte om bord slo seg sammen med den større Matros- og Fyrbøterunionen i 1933 hadde de sine egne blader. For sjørestaurasjonen har vi funnet blader tilbake til 1925. For Unionen har vi dessverre ikke funnet eldre blader enn 1929.

For å spare nedlastingstid er flesteparten av filene i svart-hvitt selv om originalene er gulnede papirsider. Også på nyere blader med fargetrykk, der overskrifter eller bakgrunner er fargesatt, har blitt gjort om til svart-hvitt. Bare der det er fargeillustrasjoner eller fargefoto er det brukt farger i filene.

For å lese pdf-filene kan det hende du må laste ned Adobe Reader.

Har du spørsmål eller kommentarer kan de sendes til Morten Øen.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers