Historiske klipp

Gullalder og gryende rasjonalisering

Norsk Sjømannsforbund hadde i 1960 så mye som 49500 medlemmer. Det passerte likevel aldri 50000, til hovedkasserer Sønstebys store irritasjon. Men medlemstallet var stort nok i massevis til å gjøre forbundet til et av de dominerende LO-forbundene. Valutainntektene fra skipsfarten gjorde også at næringen mer eller mindre kunne stille de krav de ønsket til myndighetene, og regne med å få gjennomslag.

Det begynte å bli mer balanse mellom transportbehov og tilbud, samtidig som stadig ny teknologi ble tilgjengelig på skipene. Rederne så ikke lengre behov for å ha så store mannskap om bord, og det ble stadig tilgjengelig nye arbeidskraftleverende nasjoner. Antallet norske sjøfolk gikk dermed sakte nedover fra 1960.

1960

Klikk på årstallene nedenfor for å se klipp fra de forskjellige årene.

1960
Prolog<BR>
<BR>
til Sjømannsforbundets 50 års jubileum<BR>
25. 9. 1960<BR>

Prolog

til Sjømannsforbundets 50 års jubileum
25. 9. 1960

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

Av Arne Paasche Aasen

I landkrabbens sinn - under hjemlige stjerner -
til flimrende gjenskjær fra lengselens lanterner
når noen han kjente en dag gikk ombord.
...

1961
Over 17000 nyregistrerte til handels-flåten i fjor

Over 17000 nyregistrerte til handels-flåten i fjor

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

Sentralregisteret for sjømenn noterte i fjor en tilgang på 17602 personer, altså folk som ikke har vært registrert tidligere. Av dem var 15525 menn og 2077 kvinner.

(Bildetekst - 1. maibilde)

(Bildetekst - 1. maibilde)

Medlemsbladet – Nummer: 07, Måned: Juli

Bildet ovenfor, som ble tatt under årets 1. mai-demonstrasjon i Stavanger, ...

1962
Har du mønstret på riktig kontrakt?

Har du mønstret på riktig kontrakt?

Medlemsbladet – Nummer: 08, Måned: August

Når en ungdom søker hyre, tenker han ikke så mye på hva slags kontrakt han skal skrive under på. For han er det bare en ting som lokker, og det er det ukjente eventyr på de store hav, og hva han skal oppleve i de havnene som skipet anløper. Han tenkjer heller ikke så mye på hvilken linje han skal velge, restaruasjonen, dekk eller maskin. Han tar det han blir budt, og for mange blir det messeguttjobben.

Kvinnelige sjøfolk og tariff-oppgjøret

Kvinnelige sjøfolk og tariff-oppgjøret

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Et tariffkompleks er inviklet, og revisjonen bli følgelig komplisert. La det være sagt med en gang. Det er alltid en motpart til stede som må betale for de forbedringer vi oppnår, og det oppstår alltid en kamp selv om midlene er fredlige. Det er jo en selvfølge at arbeidsgiverne må finne områder for kompensasjon for de økte driftsutgifter dersom orverskutddet av foretagende på forhånd ikke er stort nok til å bære disse, men dette er en fortsettelse av den andre siden av saken. Enhver må forstå at også motparten kjemper hardt.

Yrkessjømenn må bli fritatte for militærtjeneste i fredstid

Yrkessjømenn må bli fritatte for militærtjeneste i fredstid

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Norsk Sjømannsforbund har på nytt sendt en inntrengende henstilling til myndighetene om at yrkessjømenn må bli fritatte for militærtjeneste i fredstid.

1963
LO-skolen for kvinner i januar-februar 1964

LO-skolen for kvinner i januar-februar 1964

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

Neste LO-skolekurs for kvinner skal holdes på Sørmarka 12. januar-8.februar 1964. Kurset er beregnet på kvinner som er interessert i faglig arbeid med tillisverv i fagforeninger og på arbeidsplasser.

Innlegg fra medlemmene

Innlegg fra medlemmene

Medlemsbladet – Nummer: 07, Måned: Juli

Jeg takker for redaktørens svar til mitt innlegg i Medlemsbladet under overskriften «Et medlems mening om kineserforhyring».
...

Slik må det ikke gjøres

Slik må det ikke gjøres

Medlemsbladet – Nummer: 07, Måned: Juli

Mai-nummeret av Medlemsbladet brakte et forsidebilde med motiv fra lossing eller lasting av et utenriksgående skip.
Dessverre må en si at motivet i dette tilfelle ikke var godt valgt, idet det forekommer to grove brudd på de vanlige bestemmelser som skal iakttas under lossing og lasting.

Lytteplan for radiopressa i Middelhavet og Vest-Afrika

Lytteplan for radiopressa i Middelhavet og Vest-Afrika

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

Dat det er kommet endel klager for QRM på PX kl 1700 gmt i Middelhavet, og 0900 gmt fra Vest-Afrika, har vi spurt fullmektig Tøgard i telegrafstyret om grunnen. ...

En rasjonalisering må ta omsyn til sikkerheten og gi sjøfolkene andel i det økonomiske utbytte

En rasjonalisering må ta omsyn til sikkerheten og gi sjøfolkene andel i det økonomiske utbytte

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

På nyåret la Oslo avdeling opp en plan for møtevirksomheten i første halvår i år, med sikte på å holde minst ett møte i måneden.
Det første møtet var lagt opp som et kontaktmøte, der alle skipstillitsmenn, gruppestyrer, tillitsmannsutvalg ombord og andre interesserte medlemmer var innbudt. Det ble holdt 24. januar, og var godt besøkt. Forbundets fremste tillitsmenn var også til stede sammen med o.r.sakfører Kvamme.

Sjømennenes Hus i Tønsberg i bruk

Sjømennenes Hus i Tønsberg i bruk

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

Sjømennenes Hus i Nedre Langgate 19 i Tønsberg er tatt i bruk. [...]

1964
Utenriksattachéer besøker forbundet

Utenriksattachéer besøker forbundet

Medlemsbladet – Nummer: 08, Måned: August

De fem nye utenriksattachéene som nylig ble uteksaminert og som nå tiltrer i aktiv tjeneste i Utenriksdepartementet var forleden på besøk på forbundets skole, Leangkollen. ...

Hamburg avdeling har 100 skipstillitsmenn

Hamburg avdeling har 100 skipstillitsmenn

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Ved årets utgang sorterer 100 skip under Hamburg avdeling, hvilket er 7 flere enn året før, forteller beretningen fra Hamburg avdeling for 1963. Skipstillitsmennene utførte et godt arbeid som vi takker dem for. Det er å håpe at organisasjonsforholdene i alle skpene blir 100 prosent.

Politiet og forsvaret til vern om diktaturet

Politiet og forsvaret til vern om diktaturet

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

- Redusert til sin enkleste form er problemet ikke annen enn dette at vi vil holde Sør-Afrika hvitt. Hvis vi er enige om at den hvite mann skal ha myndighet for å beskytte seg selv ved å beholde hvit dominans, så hevder vi at dette kan skje ved apartheid.
Disse uttalelsene fra den sørafrikanse statsminister, Verwoerd, er ikke tilfeldige. ...

Sjøfolk med bopel i Norden inn under arbeidsløysetrygden

Sjøfolk med bopel i Norden inn under arbeidsløysetrygden

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

Fra 1. juli i år er A-trygden utvidet til å omfatte sjøfolk med bopel i alle de nordiske land, med samme rettigheter og plikter som sjøfolk med bopel i Norge har i dag.

Skipsgruppenytt

Skipsgruppenytt

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

M/S NOPAL BRANCO
På møtet 22. januar ble det vedtatt å sende forbundet en uttalelse om vårt syn på mønstringen av utlendinger til handelsflåten. ...

1965
B-regjeringen har tatt over

B-regjeringen har tatt over

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

Den nye borgerlige regjering ble utnevnt i ekstraordinært statsråd 12. oktober, samtidig som regjeringen Gerhardsen gikk av.

Revidert risikotillegg for farten på Vietnam

Revidert risikotillegg for farten på Vietnam

Medlemsbladet – Nummer: 10, Måned: Januar

Etter at krigsrisikotilleggsavtalen mellom forbundet og SAF for fart på Nord- og Sør-Vietnam er revidert, har avtalen fått denne ordlyden:
...

Hvalfangerne går over til mer hjemlige yrker

Hvalfangerne går over til mer hjemlige yrker

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

Hvalfangerne får seg annet arbeid etter hvert. Det kan Tønsberg avdeling registrere ved de mange overføreinger som foregår av medlemmer innenfor hvalfangstsektoren til andre forbund, idet disse forbund har tariffavtalene på arbeidsplassene de nå har gått over til, forteller årsberetningen for Tønsberg avdeling. ...

1966
Hauge og Sønsteby ble æresmedlemmer

Hauge og Sønsteby ble æresmedlemmer

Medlemsbladet – Nummer: 10, Måned: Januar

Da den nyvalgte formann, Olaf Karling, ved landsmøtetets avslutning tok ordet og takket for tilliten, meddelte han at landsstyret innstilte overfor landsmøtet på at den avgående formann, Gunvald Hauge, den avgående hovedkasserer, Thor Sønsteby, og landsorganisasjonens tidligere formann, Konrad Nordahl, ble utnevnt til æresmedlemmer av Norsk Sjømannsforbund. Videre innstilte [...]

Kvinners problemer i arbeid og samfunn

Kvinners problemer i arbeid og samfunn

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

Lørdag 11. juni dro 27 yrkeskvinner fra Oslo til Herning folkehøjskole på Jylland, der Danmarks LO var vertskap for Nordisk studieuke for fagforeningskvinner.

Ny hvalfangstavtale vil gi 10-12 % mer

Ny hvalfangstavtale vil gi 10-12 % mer

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

Etter brudd i forhandlingene mellom Sjømannsforbundet og Hvalfangstens Arbeidsgiverforening, ble det meklet i Sandefjord under ledelse av Riksmeklingsmannen, som etter to dager kunne sette fram forslag til ny overenskomst for flytende kokerier og hvalbåter.

Ti sjømenn robbet i Svartehavs-havn

Ti sjømenn robbet i Svartehavs-havn

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

Etter mange døgn i sjøen er en tur i land en av de største gleder en sjømann har. Da slapper han av sammen med andre mennesker, og føler livet er noe mer enn det daglige og ensformige livet om bord.

Vellykte inngrep fra sjømannsorganisasjoner mot tre skip under bekvemmelighetsflagg

Vellykte inngrep fra sjømannsorganisasjoner mot tre skip under bekvemmelighetsflagg

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Vi har fått meldinger om 3 heldige inngrep mot skip under bekvemmelighetsflagg til fordel for besetningene, takket være I.T.F. eller de respektive sjømannsorganisasjoner.

1967
Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

Deseo hacerme miembro de la Unión Noruega de Marineros.

Bemanning og rasjonalisering drøftet på medlemsmøte i Oslo

Bemanning og rasjonalisering drøftet på medlemsmøte i Oslo

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Oslo avdeling av Norsk Sjømannsforbund holdt medlemsmøte i Sjømennenes Hus 13. april.
Møtet behandlet de nye midlertidige bemanningsforskrifter og rasjonaliseringsarbeidet i handelsflåten etter innledning av overingeniør Duckert fra Industriforbundets Rasjonaliseringskontor og forbundets formann Olaf Karling.

Kvinne som tillismann

Kvinne som tillismann

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

Harstad avdeling har fått sin første kvinnelige tillitsmann idet Ellen Elvenes enstemmig fikk dette vervet på siste møte i bilfergen «Trondenes».

Høyere syketrygddagpenger til sjømenn i utenriks fart

Høyere syketrygddagpenger til sjømenn i utenriks fart

Medlemsbladet – Nummer: 01, Måned: Januar

Det er foretatt en del endringer i lov om syketrygd for sjømenn i utenriks fart, slik at premieberegningen harmonerer med premien for pensjonstrygden for sjømenn. Dette innebærer at syketrygdpremien også kommer inn under 16-dagers-regelen (i en kalendermåned) når tjenesten tiltres eller opphører.

1968
Utstyr som kan telle fisk i dypet

Utstyr som kan telle fisk i dypet

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

Utstyr som teller hvor mange fisk det er i en stim - mens stimen fortsatt befinner seg i dypet - vil om ikke lenge være en realitet for fiskeren. ...

Pelagisk hvalfangst slutt for Norges vedkommende

Pelagisk hvalfangst slutt for Norges vedkommende

Medlemsbladet – Nummer: 10, Måned: Januar

Det er antakelig definitivt slutt på norsk pelagisk hvalfangst. Beslutningen om ikke å sende «Kosmos IV» til Sydishavet i kommende sesong, vil ventelig innebære at Norge ikke blir tildelt noen hvalfangstkvote neste år. Og om det skulle skje, kan man neppe vente at et norsk selskap vil satse på en enda større investering enn den som skulle til i år.

1969
Oppgaver i radio-teknikk ved sertifikatprøve i juni 1969

Oppgaver i radio-teknikk ved sertifikatprøve i juni 1969

Medlemsbladet – Nummer: 10, Måned: Januar

Ved radiosertifikatprøven i sommer ble det gitt følgende oppgaver i radioteknikk: (Med regnestav og matematiske tabeller som tillatte hjelpemidler, og anvendt tid inntil 6 timer.)

Sjøfolkenes lønninger og valget

Sjøfolkenes lønninger og valget

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

Ifølge Aftenposten har underdirektør Jan P. Syse, som er nomindert på Oslo Høyres liste, avholdt valgforedrag i Nord-Norge. ...

Svikt i etterspørselen etter kvalifiserte folk

Svikt i etterspørselen etter kvalifiserte folk

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

For mange sjøfolk har vinteren vært en vanskelig tid. Ja, for de fleste hyresøkende har det vært en helt uvanlig situasjon.
Ved sjømannskontorene har det vært fullstendig «søndagsstillhet» og få tilbud av ledige hyrer til de som søker jobb. Spørsmålet er om en kan vente forandringer til det bedre.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers