Historiske klipp

Eventyrlig vekst og kommunistkamp

Utover 50-tallet vokste den norske flåten hver eneste år. Den stadig voksende verdensøkonomien ble drevet fram av Marshall-hjelpen og gjenoppbyggingen av Vest-Europa. Store mengder varer ble importert til vesteuropeiske land fra kolonier, og USA eksporterte store mengder av den tidens høgteknologiske varer.

Med den store veksten i skipsfarten ble det et voksende behov for stadig flere norske sjøfolk, og skipsfarten tok imot de unge arbeidtakere som ikke industrien i Norge klarte å vokse fort nok til å rekruttere. Av de norske menn som nådde tenårene i siste halvdel av 50-åra var en tredel til sjøs kortere eller lengre tid, enten i sjøfart eller fiske.

Ved starten på 50-åra var også den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsens kamp mot kommunistene på sitt bitreste. Sovjetsamveldets jerngrep var festet rundt Øst-Europa, og de Moskva-tro hadde seiret i NKP. Mytene er mange om hva forbundet gjorde og ikke gjorde, men de gjenværende håndfaste bevis fra tiden er ikke gode nok til å gi et tydelig bilde om hva forbundet gjorde som forbund. Men mye kan tyde på at i alle fall enkeltpersoner knyttet til forbundet nok var vervet både av norsk og utenlandske etteretningstjenester.

1950

Klikk på årstallene nedenfor for å se klipp fra de forskjellige årene.

1950
Forbundets juridiske konsulent,

Forbundets juridiske konsulent,

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

overrettssakfører Alf Nordhus, er født 1919. Han tok eksamen artium i 1939 og juridisk embedseksamen i 1943. ...

Overenskomst<BR>

Overenskomst

Medlemsbladet – Nummer: 08, Måned: August

mellom Skibsfartens Arbeidsgiverforening
på den ene side og
Norsk Skibsførerforbund, Det norske maskinistforbund,
Norsk Styrmandsforening og Norsk Sjømannsforbund
på den annen side
angående
krigsrisikotillegg for fart i Det fjerne Østen.

1951
Byggetillatelse i orden for Sjømannsforbundets nye hus!

Byggetillatelse i orden for Sjømannsforbundets nye hus!

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

Norsk Sjømannsforbund har fått byggeløyve til første trinn i byggingen av et nytt sjømennes hus i Oslo.

Opphevelse av vedtaket om å utelukke tidligere medlemmer av N.S. fra å delta i hvalfangsten.

Opphevelse av vedtaket om å utelukke tidligere medlemmer av N.S. fra å delta i hvalfangsten.

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

Representantskapet i Vestfold distriktsstyre har opphevet det tidligere vedtaket om å utelukke tidligere N.S.medlemmer i hvalfangsten, ...

Dagbladet og brevtyveriene.

Dagbladet og brevtyveriene.

Medlemsbladet – Nummer: 02, Måned: Februar

Herr Politimesteren i Oslo,
Møllergt. 19, her.

Norsk Sjømannsforbund vil herved anmelde følgende forhold:
...

1952
Vær forsiktig - også når du er i Oslo

Vær forsiktig - også når du er i Oslo

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

Dette er to notiser i en Oslo-avis for 12. august.

En sjømann fra Trondheimskanten som satt på en restaurant i sentrum lørdag kveld ble frastjålet sin veske med 350 dollar, en reisesjekk på 450 dollar, verdipapirer og toalettsaker mens han et øyeblikk var i telefonboksen på restaruanten. ...

Billighetserstatning til sjømenn som var internert i Nord-Afrika

Billighetserstatning til sjømenn som var internert i Nord-Afrika

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

I årene 1940 til 1942 ble en del norske skip holdt tilbake i nordafrikanske havner, og mannskapene ble internert. På grunnlag av forhandlinger om erstatning for tilbakeholdelsen av skipene, har den franske stat betalt til den norske stat et erstatningsbeløp, hvorav en bestemt sum er satt av til billighetserstatning til de internerte mannskaper for tort og svie under eller i forbindelse med interneringen, og for effekter som gikk tapt av den grunn.

1953
Det første Sjømennes hus er nå tatt i bruk

Det første Sjømennes hus er nå tatt i bruk

Medlemsbladet – Nummer: 08, Måned: August

Med det Sjømennes Hus, som når er ferdig og tatt i bruk, er en rekke institusjoner som sjøfolk i Oslo har bruk for, samlet under ett tak. Utenom Norsk Sjømannsforbunds hovedkontor i 6. og 7. etasje - og juridisk kontor i 5. etasje - har Oslo avdeling sine kontorer i 1. og 2. etasje. Oslo Sjømannskontor, mønstrings- og hyrekontorer i 1. og 2. etasje med inngang fra Dronningens gate. Handelsflåtens Velferdskontor i 3. etasje, Helsedirektoratets kontor for legeundersøkelse av sjømenn i 3. etasje (Oslo avdeling av Velferden i 5. etasje), og på toppen spiserom for personalet og vaktmesterbolig. Resten av bygget, 4. og litt av 5. etasje er bortleid til Hærens sanitet.

1954
En fast stab av uteseilsere har Antwerpen som «hjemsted»

En fast stab av uteseilsere har Antwerpen som «hjemsted»

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

- Vi kommer i kontakt med mange uteseilere. Ja, det er faktisk en stab som seiler ut fra Antwerpen - men sjelden eller aldri hjem - og som mønstrer av igjen eller, ved avmønstring i andre havner, drar tilbake til Antwerpen. ...

Forgiftning ved metanol

Forgiftning ved metanol

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

Sjøfartskontoret har fått rapport om et tilfelle hvor to av mannskapet døde...

Hvorfor skal rormannen stå når det er en fordel å sitte?

Hvorfor skal rormannen stå når det er en fordel å sitte?

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

- En sak det konservative innenfor yrket har spilt en hemmende rolle er rormannens plassering, skriver kaptein Paul Waldenstrøm i det svenske «Nautisk Tidsskrift»:
...

Sertifikat for kokk og stuert

Sertifikat for kokk og stuert

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

Loven av 6. mai 1949 om kokker og stuerter på fartøyer av handelsmarinen trådet i kraft 1. august 1950. Fra samme tid begynte utstedelsen av sertifikater.

1955
Skipsoverføringene til ikke-sjøfartsdrivende land en trusel både mot sjøfolk og næring - og mot nasjon

Skipsoverføringene til ikke-sjøfartsdrivende land en trusel både mot sjøfolk og næring - og mot nasjon

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

På I.T.F.s sjømannsseksjons møte i Belgia i begynnelsen av forrige måned ble behandlet en rekke av de saker som er satt opp på dagsorden til det kommende møte i Det internasjonale arbeidsbyrås skipsfartskommisjon, Joint Maritime Commission, i Paris i dagene 24. til 29. oktober.

1956
Utlendinger i handelsflåten

Utlendinger i handelsflåten

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

Bemanningen av handelsflåten er et problem som i etterkigsårene stadig har gitt grunn til drøfting og ettertanke. Det er gjort - og gjøres fortsatt - store anstrengelser for å rekruttere norske mannskaper til flåten, men det har ikke lykkes fullt ut.

1957
Forslag til det nye Stortinget om krigspensjon til sjøfolk som pådro seg sykdom under krigen

Forslag til det nye Stortinget om krigspensjon til sjøfolk som pådro seg sykdom under krigen

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

Sjøfolk som under krigen pådro seg sykdommer på grunn av hard påkjenning, men ikke var utsatt for krigsulykke, har etter loven av 1946 ikke kunnet få krigspensjon. Dette er en sak som Samordningsrådet til behandling av krigsofrenes problemer har tatt opp.

1958
Sputnikker - uteseilere

Sputnikker - uteseilere

Medlemsbladet – Nummer: 08, Måned: August

Et svar til Willy Backlunds innlegg i Medlemsbladet for april

I Medlemsbladet for april kan man lese et innlegg av Willy Backlund om noe han kaller for «Sputnikker», og som jeg vil tillate meg å komme med noen kommentarer til.

De differensierte elektriker-hyrene

De differensierte elektriker-hyrene

Medlemsbladet – Nummer: 08, Måned: August

Jeg vil også si noe i forbindelse med hyrene som var nevnt i Medlemsbladet for mai.
Men hensyn til å dele elektrikerhyrene i bare 3 grupper mener jeg at dette ikke er riktig. ...

1959
Fortsatt blokade av skip under bekvemmelige flagg

Fortsatt blokade av skip under bekvemmelige flagg

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

I all ståheien med båtene under bekvemmelighetsflagg har vi hatt en sak gående i Norge, San Dimitris-saken, en rettssak anlagt av en reder som hadde registrert sitt skip under Panama-flagg og som ble stoppet i Oslo for å få gjennomført ordnede forhold for mannskapene.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers