Historiske klipp

Politisk virksomhet igjen

Kampen om å få økonomiske rammevilkår for sysselsetting av norske sjøfolk som tilsvarer de vilkår en finner i øvrige Nord-Europa setter i sving en politisk aktivitet i forbundet. Aktivitetsnivået er stort, spesielt på det lokale planet, og det er trolig bredere politisk enn noe annet norsk fagforbund har hatt til dags dato.

2000

Klikk på årstallene nedenfor for å se klipp fra de forskjellige årene.

2000

Krisehåndtering inn i forbundets kurstilbud?

Medlemsbladet – Nummer: 01, Måned: Januar

Etter Sleipner-katastrofen foreslår ledelsen i tillitsvalgtutvalget (TVU) i rederiet HSD at krisehåndtering bør inngå i Sjømannsforbundets kurstilbud. Et slikt tema kan eventuelt knyttes til Forbundsskolen.

2001

Sjømannsforbundet kritisk til fiskeriministerens kvotepolitikk

Medlemsbladet – Nummer: 01, Måned: Januar

Norsk Sjømannsforbund er kritisk til fiskeriminister Otto Gregussens overføring av kvoterettigheter fra havfiskeflåten til kystflåten. Forbundet advarer fiskeriministeren om konsekvensene, og frykter for at en slik ustabil kvotepolitikk kan føre til redusert interesse for å ta i bruk enhetskvoteordningen og ramme rekrutteringen til havfiskeflåten.

2002

- Glem ikke offshoreflåten!

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

I den norskregistrerte offshoreflåten - bøyelastere, servicefartøyer og spesialskip - er det gitt uttrykk for frykt for at denne flåtegruppen kan risikere å bli hengende etter når det gjleder konkurransedyktige rammevilkår, fordi politikerne synes å være spesielt opptatt av situasjonen for NOR-registrerte utenriksferger. - Glem ikke offshoreflåten, har det vært påpekt gjentatte ganger.

2003

Halvorsbøle solgt

Medlemsbladet – Nummer: 02, Måned: Februar

Norsk Sjømannsforbund har solgt Quality Hotel Halvorsbøle til hotellkjeden Choice som har hatt kontrakt på langtidsleie av kurs- og konferansehotellet på Jevnaker. ...

Forbundsstyret kritisert

Medlemsbladet – Nummer: 02, Måned: Februar

NSF Region Vest melder at 17 regionale tillitsvalgte som deltok på et organisasjonskurs i Bergen 14.-16. februar reagerer sterkt på en uttalelse fra forbundsstyret i forbindelse med flyttingen av Sjøfartsdirektoratet fra Oslo til Haugesund.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers