Historiske klipp

Sjørestaurasjonen gjør mange forsøk på å samle seg

Vi har dessverre ikke noen eksemplarer av blader fra første del av denne perioden. Vi har bare restaurasjonsorganisasjonenes blader fra 1925 og blader fra Matros- og Fyrbøter-Unionen fra 1929.

Norsk Stuert- og Kok-Forening ble stiftet alt i 1924. Norsk Stuert- og Kok-Forening var ikke landsomfattende da det ble stiftet i 1924. Stuert- og Kok-Foreningen var heller ikke det første forsøket på å få organisert sjørestaurasjonen. Allerede i 1902 ble Bergens Stuertforening dannet. Denne foreningen var med på to tidligere forsøk på å danne et landsomfattende forbund før den som del av Norsk Restaurasjonsforbund gikk sammen med Norsk Stuert- og Kok-Forening 1. januar 1929.

I forbindelse med at Bergen Stuertforening og to andre bergenske foreninger for sjørestaurasjon nå stod samlet i forbundet ble tyngdepunktet flyttet til Bergen. Dermed fikk også Norsk Restaurasjonsforbund hovedsete i Bergen fra 1929 og kan også regnes som landsomfattende fra da av. Navnet  Norsk Stuert- og Kokk-Forbund fikk organisasjonen ført endelig vedtatt i 1932.

Det var ikke bare i organiseringen av sjøfolk det var mye som skjedde. Det er også en periode med skarpe fronter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.

1920

Klikk på årstallene nedenfor for å se klipp fra de forskjellige årene.

1925
Om vor forenings tilblivelse

Om vor forenings tilblivelse

Kokk- og stuertforbundets blad – Nummer: 01, Måned: Januar

Straks det gamle forbunds fald var en kjendsgjerning, opstod der blandt interesserte kolleger i Oslo ønsket om paany at gjengi og kokkerne en landsorganisation, basert på sunde og levedygtige vilkaar.

1926
En skam!

En skam!

Kokk- og stuertforbundets blad – Nummer: 11, Måned: November

Vi har fra en uorganisert kollega mottat klage over at eg av vore medlemer skal ha tat en hyre som vedkommende uorganiserte frasa sig, fori der blev budt ham en betaling som laa under de gjængse hyrer i faget.

1927
Sjømanden som nektet ordre.

Sjømanden som nektet ordre.

Kokk- og stuertforbundets blad – Nummer: 09, Måned: September

Meddomsretten dømte forleden en sjømand til 21 dages fængsel fordi han ifjor sommer i Batavia negtet at efterkomme en ordre som blev git ham av officerene ombord i «Vinstra», hvor han var ansat som smører og lemper.

1928
Sammenslutningen<BR>
Loverne vedtat baade i Bergen og Oslo

Sammenslutningen
Loverne vedtat baade i Bergen og Oslo

Kokk- og stuertforbundets blad – Nummer: 11, Måned: November

Den 19. december avhold Norges Stuert- og Kokforening ekstraordinær generalforsamling til behandling av forslag til lover for sammenslutningen mellem Norges Stuert- og Kokforening og Norsk Restaurations-Forbund.

1929
Blokade.

Blokade.

Matros – Nummer: 05, Måned: Mai

Da skibsreder M. Klausen, Haugesund, driver med underbetaling av mannskapene, har forretningsutvalget efter henstilling fra Haugesund avdeling besluttet å blokere rederiets samtliger skper for tilgang på organisert arbeidskraft.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers