Om Norsk Sjømannsforbund

Forbundsstyret

Forbundsstyret er Norsk Sjømannsforbunds utøvende organ.

Forbundsstyret står for alle større avgjørelser som må bli tatt for at administrasjonen skal kunne utføre den daglige driften av forbundet, og de gir den valgte ledelsen (forbundsleder, nestleder og forbundssekretær) på hovedkontoret fullmakter til sitt virke som daglig ledelse av forbundet.

Forbundsstyremedlemmene sitter også som landsstyremedlemmer.

Johnny Hansen 2019 - 2

Hansen, Johnny

Forbundsleder

Ansatt i forbundet i 1997. Forbundsleder siden 2014. Valgt på landsmøtet i 2006 til å overta som nestleder etter Rigmund Storøy, med tiltredelse oktober 2007. Fartstid fra både fiske og innenriksfart, og erfaring som lokal tillitsvalgt. Møtte som varamedlem i forbundsstyret 1994-98.
Kurt-Inge Angell 2019

Angell, Kurt-Inge

Nestleder

Ansatt i forbundet i 1997. Nestleder siden 2014. Kommer fra stillingen som assisterende områdeansvarlig for cruise, men har vært innom de fleste overenskomst-områder som saksbehandler i forbundet. Fartstid fra utenriks ferje.
Jahn Cato Bakken 2019

Bakken, Jahn Cato

Forbundssekretær (fast møtende vara for forbundsleder og nestleder)

Valgt som forbundssekretær på landsmøtet i 2014, og møter i kraft av dette vervet som fast møtene varamedlem i både forbunds- og landsstyret for forbundsleder og nestleder. Før Bakken ble forbundssekretær var han blant annet forbundsstyremedlem i 2010–2014. Jahn Cato Bakken har blant annet seilt i utenriksfart i Color Line, der han i flere år var leder av Norsk Sjømannsforbunds tillitsvalgtutvalg (TVU) for rederiet.
Forbundsstyremedlem Jørn Lorentzen 2019

Lorentzen, Jørn Henning

Forbundsstyremedlem

Jørn Henning Lorentzen bor i Tromsø.
Forbundsstyremedlem John Morten Engeseth

Engeseth, John Morten

Forbundsstyremedlem

John Morten Engeseth bor i Herøy på Sunnmøre.
Forbundsstyremedlem Alf Arne Hansen

Hansen, Alf Arne

Forbundssstyremedlem

Alf Arne Hansen bor på Finnsnes.
Roy A. Rimestad. LM2014

Rimestad, Roy Arne

Forbundsstyremedlem

Roy Arne Rimestad bor på i Bryne på Jæren.
Forbundsstyremedlem Erina Bryn Kjær

Kjær, Erina Bryn

Forbundsstyremedlem

Erina Bryn Kjær bor i Sandefjord.
Forbundsstyrevara Asgeir O. Fosnavåg

Fosnavåg, Asgeir

1. vara i forbundsstyret (fast møtende)

Asgeir Fosnavåg bor i Fosnavåg.
Forbundsstyrevara Helge Morten Steffenakk

Steffenakk, Helge Morten

2. vara i forbundsstyret (fast møtende)

Helge Morten Steffenakk bor i Melbu.
Forbundsstyrevara Sissel Kinn Berg

Berg, Sissel Kinn

3. vara i forbundsstyret

Sissel Kinn Berg bor på Sortland.
Forbundsstyrevara Helga Kollen

Kollen, Helga

4. vara i forbundsstyret

Helga Kollen bor på Lysekloster.
Forbundsstyrevara Børge Antonsen

Antonsen, Børge

5. vara til forbundsstyret

Børge Antonsen bor i Trondheim.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers