Om Norsk Sjømannsforbund

Landsstyret

Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene.

Landsstyret består av det landsmøtevalgte forbundsstyremedlemmene, regionlederne og åtte landsstyremedlemmer valgt direkte av landsmøtet. Landsstyret møter normalt et par ganger i året for å vedta viktige saker for forbundets drift, og prinsippielle avgjørelser som ikke kan vente til neste landsmøte.
Kurt-Inge Angell 2019

Angell, Kurt Inge

Forbundsleder

Ansatt i forbundet i 1997. Valgt til forbundsleder i 2022 etter to perioder som nestleder fra 2014. Kom den gangen fra stillingen som assisterende områdeansvarlig for cruise, men har vært innom de fleste overenskomst-områder som saksbehandler i forbundet. Fartstid fra utenriks-ferje.
Jahn Cato Bakken 2019

Bakken, Jahn Cato

Nestleder

Valgt som nestleder på landsmøtete i 2022 etter to perioder som forbundssekretær fra 2014. Før Bakken ble forbundssekretær var han blant annet forbundsstyremedlem i 2010–2014. Jahn Cato Bakken har blant annet seilt på utenriks-ferjene i Color Line, der han i flere år var leder av Norsk Sjømannsforbunds tillitsvalgtutvalg (TVU) for rederiet.
Gunnar Amland 2019

Amland, Gunnar

Forbundssekretær (fast møtende vara for forbundsleder og nestleder)

Forbundssekretær Gunnar Amland ble valgt på landsmøtet 2022, og møter i kraft av dette vervet som fast møtene varamedlem i både forbunds- og landsstyret for forbundsleder og nestleder. Før det arbeidet han med oppsøkende virksomhet som inspektør i Norsk Sjømannsforbund, og har fartstid i offshore-flåten.
Forbundsstyremedlem Jørn Lorentzen 2019

Lorentzen, Jørn Henning

Forbundsstyremedlem

Jørn Henning Lorentzen bor i Tromsø.
Forbundsstyremedlem John Morten Engeseth

Engeseth, John Morten

Forbundsstyremedlem

John Morten Engeseth bor i Herøy på Sunnmøre.
Forbundsstyremedlem Erina Bryn Kjær

Kjær, Erina Bryn

Forbundsstyremedlem

Erina Bryn Kjær bor i Sandefjord.
Forbundsstyrevara Helge Morten Steffenakk

Steffenakk, Helge Morten

Forbundsstyremedlem

Helge Morten Steffenakk bor i Melbu.
Ilja Vasiljevs

Vasiljevs, Ilja

Forbundsstyremedlem

Ilja Vasiljevs bor i Tananger.
2022-geir-bjornar-bekken

Bekken, Geir Bjørnar

1. vara i forbundsstyret (Fast møtende)

Geir Bjørnar Bekken bor i Malvik.
Landsstyremedlem Regina Mari Aasli Paulsen

Paulsen, Regina-Mari Aasli

2. vara i forbundsstyret (Fast møtende)

Regina-Mari Aasli Paulsen bor på Sortland.
nsf-employee_placeholder

Vadseth, Jan Olav

Landsstyremedlem

Jan Olav Vadseth bor i Vestnes. Personlig vara for Vadseth er Gunhild M. Aasestrand
Landsstyremedlem Ann-Kristin Kjexrud

Kjexrud, Ann-Kristin

Landsstyremedlem

Ann-Kristin Kjexrud bor i Sarpsborg. Personlig vara er Laila Bratli
2022-tove-hansen

Hansen, Tove

Landsstyremedlem

Tove Hansen bor i Harstad. Personlig vara for Hansen er Anette Roska Nilsen.
2022-steinar-gundersen

Gundersen, Steinar

Landsstyremedlem

Steinar Gundersen bor i Risør. Charlotte Sundby er personlig vara for Gundersen.
2022-peter-slattebrekk

Slåttebrekk, Peter

Landsstyremedlem

Peter Slåttebrekk bor på Karmøy. Leiv Morten Nordgulen er personlig vara for Slåttebrekk.
nsf-employee_placeholder

Otlo, Erlend

Landsstyremedlem

Erlend Otlo bor i Ålesund. Jon Ole Løvold er personlig vara for Otlo.
2022-tommy-didriksen

Didriksen, Tommy

Landsstyremedlem

Tommy Didriksen bor på Stokmarknes. Personlig varamedlem er Einar Villanger.
nsf-employee_placeholder

Bakke, Lars Petter

Landsstyremedlem

Lars Petter Bakke fra Giske på Sunnmøre. Personlig vara for Bakke er Trond-Helge Henriksen.
Landsstyremedlem og regionleder Michael Andre Westgaard Baardsen 2021

Baardsen, Michael André Westgaard

5. vara i forbundsstyret og landsstyremedlem

Michael André Westgaard Baardsen bor i Sandefjord. Som regionleder for Region Sør-Øst møter Baardsen fast i landsstyret for regionen.
Landsstyrevara og regionnestleder Jan Pedersen 2021

Pedersen, Jan E.

Landsstyremedlem og nestleder av Region Vest

Jan E. Pedersen er medlem i landsstyret i kraft av å være nestleder av Region Vest, siden regionleder Ilja Vasiliev allerede møter fast som forbundsstyremedlem. Pedersen bor i Øygarden.
nsf-employee_placeholder

Bratli, Laila

Landsstyremedlem og nestleder i Region Midt

Laila Bratli møter i landsstyret for region Midt i kraft av å være nestleder i regionen, siden regionleder Erlend Otlo allerede møter i landsstyret som landsmøtevalgt landsstyremedlem
Landsstyrevara og regionnestleder Ørjan Jakobsen 2018

Jakobsen, Ørjan

Landsstyremedlem og nestleder i Region Nord

Ørjan Jakobsen møter fast som landsstyremedlem for regionleder Jørn Lorentzen allerede møter fast i landsstyret som forbundsstyremedlem. Jakobsen bor i Bø i Vesterålen.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers