Om Norsk Sjømannsforbund

Landsstyret

Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene.

Landsstyret består av det landsmøtevalgte forbundsstyremedlemmene, regionlederne og åtte landsstyremedlemmer valgt direkte av landsmøtet. Landsstyret møter normalt et par ganger i året for å vedta viktige saker for forbundets drift, og prinsippielle avgjørelser som ikke kan vente til neste landsmøte.
Johnny Hansen 2019 - 2

Hansen, Johnny

Forbundsleder

Ansatt i forbundet i 1997. Forbundsleder siden 2014. Valgt på landsmøtet i 2006 til å overta som nestleder etter Rigmund Storøy, med tiltredelse oktober 2007. Fartstid fra både fiske og innenriksfart, og erfaring som lokal tillitsvalgt. Møtte som varamedlem i forbundsstyret 1994-98.
Kurt-Inge Angell 2019

Angell, Kurt-Inge

Nestleder

Ansatt i forbundet i 1997. Nestleder siden 2014. Kommer fra stillingen som assisterende områdeansvarlig for cruise, men har vært innom de fleste overenskomst-områder som saksbehandler i forbundet. Fartstid fra utenriks ferje.
Jahn Cato Bakken 2019

Bakken, Jahn Cato

Forbundssekretær (fast møtende vara for forbundsleder og nestleder)

Valgt som forbundssekretær på landsmøtet i 2014, og møter i kraft av dette vervet som fast møtene varamedlem i både forbunds- og landsstyret for forbundsleder og nestleder. Før Bakken ble forbundssekretær var han blant annet forbundsstyremedlem i 2010–2014. Jahn Cato Bakken har blant annet seilt i utenriksfart i Color Line, der han i flere år var leder av Norsk Sjømannsforbunds tillitsvalgtutvalg (TVU) for rederiet.
Forbundsstyremedlem Jørn Lorentzen 2019

Lorentzen, Jørn Henning

Forbundsstyremedlem

Jørn Henning Lorentzen bor i Tromsø.
Forbundsstyremedlem John Morten Engeseth

Engeseth, John Morten

Forbundsstyremedlem

John Morten Engeseth bor i Herøy på Sunnmøre.
Forbundsstyremedlem Alf Arne Hansen

Hansen, Alf Arne

Forbundssstyremedlem

Alf Arne Hansen bor på Finnsnes.
Roy A. Rimestad. LM2014

Rimestad, Roy Arne

Forbundsstyremedlem

Roy Arne Rimestad bor på i Bryne på Jæren.
Forbundsstyremedlem Erina Bryn Kjær

Kjær, Erina Bryn

Forbundsstyremedlem

Erina Bryn Kjær bor i Sandefjord.
Forbundsstyrevara Asgeir O. Fosnavåg

Fosnavåg, Asgeir

1. vara i forbundsstyret (fast møtende)

Asgeir Fosnavåg bor i Fosnavåg.
Forbundsstyrevara Helge Morten Steffenakk

Steffenakk, Helge Morten

2. vara i forbundsstyret (fast møtende)

Helge Morten Steffenakk bor i Melbu.
Landsstyremedlem Kim Lekva Velve

Velve, Kim Lekva

Landsstyremedlem

Kim Lekva Velve bor i Trondheim. Personlig varamedlem for Velve er Lars Peder Bakke.
Ilja Vasiljevs

Vasiljevs, Ilja

Landsstyremedlem

Ilja Vasiljevs bor i Tananger. Personlig varamedlem er Karl Andreas Pedersen.
Landsstyremedlem Regina Mari Aasli Paulsen

Paulsen, Regina-Mari Aasli

Landsstyremedlem

Regina-Mari Aasli Paulsen bor på Sortland. Personlig varamedlem er Tove Hansen.
Landsstyremedlem Krisztiàn Konszky

Konszky, Krisztián

Landsstyremedlem

Krisztián Konszky i Kristiansand. Personlig vara for Konszky er Svein Ove Lauritzen
Trond Skjærvik. LM2014

Skjærvik, Trond

Landsstyremedlem

Trond Skjærvik bor i Meldal i Sør-Trøndelag. Personlig vara for Skjærvik er Frank Holmen.
Bjørn Petter Totland. LM2014

Totland, Bjørn Petter

Landsstyremedlem

Bjørn Petter Totland bor på Bømlo. Arnt Ove Linde er personlig vara for Totland.
Landsstyremedlem Ann-Kristin Kjexrud

Kjexrud, Ann-Kristin

Landsstyremedlem

Ann-Kristin Kjexrud bor i Sarpsborg. Personlig vara er Ann-Kristin Juvik Øvstetun.
Landsstyremedlem Svein Robert Willumsen

Willumsen, Svein Robert

Landsstyremedlem

Svein Robert Willumsen bor i Steigen. Kjell Otto Knoph er personlig vara for Willumsen.
nsf-employee_placeholder

Baardsen, Michael André Westgaard

Landsstyremedlem og leder av Region Sør-Øst

Michael André Westgaard Baardsen er landsstyremedlem i kraft av å være leder av Region Sør-Øst. Baardsen bor i Sandefjord.
nsf-employee_placeholder

Pedersen, Jan E.

Landsstyremedlem og leder av Region Vest

Jan E. Pedersen er medlem i landsstyret i kraft av å være leder av Region Vest. Pedersen bor i Øygarden.
nsf-employee_placeholder

Otlo, Erlend

Landsstyremedlem og nestleder i Region Midt

Erlend Otlo møter fast som landsstyremedlem for regionleder Kim Lekva Velve, som allerede er landsmøtevalgt som fast landsstyremedlem. Otlo bor i Ålesund.
jakobsen-oerjan-2018

Jakobsen, Ørjan

Landsstyremedlem og nestleder i Region Nord

Ørjan Jakobsen møter fast som landsstyremedlem for regionleder Jørn Lorentzen allerede møter fast i landsstyret som forbundsstyremedlem. Jakobsen bor i Bø i Vesterålen.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers