Kontakt oss

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på mange av de mest vanlige spørsmålene som medlemmene i Norsk Sjømannsforbund stiller.

Her er 14 gode grunner til å melde deg inn i Norsk Sjømannsforbund:

 1. Du har jobb på sjøen - enten det er ekstravakter, heltids- eller deltidsarbeid.
 2. Du vil ikke stå alene.
 3. Du har merket at det meste går greit helt til det oppstår problemer.
 4. Du er engasjert, nysgjerrig og synes at arbeidslivet på mange måter er komplisert og uoversiktlig.
 5. Du ønsker trygghet for arbeid og inntekt.
 6. Du ønsker beskyttelse mot usaklig oppsigelse.
 7. Du vil ha hjelp og støtte på arbeidsplassen av skolerte tillitsvalgte.
 8. Du vil ha representasjon og påvirkningsmuligheter på arbeidsplassen.
 9. Du vil verne om dagens rettigheter.
 10. Du vil ha bedre arbeidstid, ubekvemtillegg og den femte ferieuka.
 11. Du ønsker tilbud om skolering, kurs og konferanser.
 12. Du ønsker å ha påvirkningsmuligheter nasjonalt og internasjonalt.
 13. Du ønsker å benytte deg av LOfavør-fordelene.
 14. Du ønsker å benytte deg av muligheten til å søke utdanningsstipend i fremtiden.

LOfavør Innboforsikring (innbo og løsøre), LOfavør Grunnforsikring og LOfavør Advokatforsikring er inkludert i medlemskapet ditt hos Norsk Sjømannsforbund.

Under kan du lese mer om forsikringene:

LOfavør Innboforsikring har i utgangspunktet ingen øvre forsikringssum, og gir deg derfor full trygghet for det du eier. Det er noen få unntak.

For mer informasjon, les mer på LOfavørs nettside om innboforsikringen.

LOfavør Grunnforsikring er ment som en økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Forsikringen gjelder deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Forsikringen dekker død uansett årsak, i fritid og i arbeidstid, hele døgnet.

Yrkesaktive medlemmer som er bosatt utenfor Norden har rett på dobbel forsikringssum.

For nærmere opplysninger om forsikringsdekningene, gå til LOfavørs nettside om Grunnforsikringen.

LOfavør Advokatforsikring er juridisk bistand for deg og din familie. Forsikringen gjelder for husstanden; det vil si medlemmer, medlemmers ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

Se vilkårene for advokatforsikringen på Help forsikrings nettsider.

Du kan også lese om forsikringen på LOfavør.

Reiseforsikring er ikke inkludert i medlemskapet. Men Norsk Sjømannsforbund har tegnet en kollektiv reiseforsikring til en svært konkurransedyktig pris. Forsikringen er frivillig og kan tegnes av hver enkelt medlem med bosted i Norden. For å tegne reiseforsikringen, ta kontakt med Norsk Sjømannsforbund på tlf. 22 82 58 00.

Du kan lese om forsikringen her: LOfavør Reiseforsikring

LOfavør Reiseforsikring dekker deg som medlem, din ektefelle/samboer og barn inntil 20 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere. Reisen dekker enkeltreiser med varighet inntil 70 dager.

Ta kontakt med Norsk Sjømannsforbund på telefon 22 82 58 00 og spør etter medlemsservice for å tegne reiseforsikring.

Trykk her for mer informasjon om LOfavør Reiseforsikring.

Kontingentsatsen er avhengig av fartsområde. For de som jobber innenriks, utenriks eller i fraktefart er kontingentsatsen 1,4 prosent av brutto månedslønn inkludert alle tillegg, men ekskludert tilfeldig overtid. Det er et tak på kontingent, satt til kr 700 per måned. For de som arbeider i fiskeri er kontingentsatsen satt til kr 650 i måneden og justeres i overensstemmelse med prosenttrekket.

Kontingentsatsen er avhengig av fartsområde – også for lærlinger. For de som jobber innenriks, utenriks eller i fraktefart er kontingentsatsen 1,4 prosent av brutto månedslønn inkludert alle tillegg, men ekskludert tilfeldig overtid. For de som jobber i fiskeri er kontingentsatsen satt til kr 325 i måneden og justeres i overensstemmelse med prosenttrekket.

Norsk Sjømannsforbund har tre typer medlemskap for dere som går på skole:

 1. Elevmedlemskap er gratis og er kun for elever ved den videregående skole. Her er ingen forsikringer inkludert.
 2. Studentmedlemskap er for studenter og inkluderer innboforsikring og grunnforsikring. Det koster kr 250 per halvår og kriterier for dette medlemskapet er at studiet er din hovedbeskjeftigelse og at din arbeidsinntekt ikke overstiger inntektsgrensen til Statens Lånekasse.
 3. Skolemedlemskap er også beregnet for studenter og inkluderer innboforsikring, grunnforsikring og advokatforsikring. Det koster kr 180 per måned og faktura sendes hvert kvartal. Her er det ingen kriterier til arbeidsinntekt.

For medlemmer som er arbeidssøkende, i militæret, blir pensjonist eller ufør er kontingentsatsen for tiden kun kr 180 per måned. Inkludert i kontingentsatsen er alle forsikringsordninger (LOfavør Innboforsikring, LOfavør Grunnforsikring og LOfavør Advokatforsikring) og man får tilsendt medlemsbladet Maritim Logg.

Ifølge våre vedtekter skal det trekkes ordinær kontingent av sykepenger. Men dersom du går over på arbeidsavklaringspenger (AAP), reduseres kontingentsatsen til kr 180 per måned. I så tilfelle vennligst gi oss beskjed, så korrigerer vi din kontingentsats.

Dersom du ikke har mottatt Maritim Logg, er det mest sannsynlig fordi vi ikke har registrert riktig adresse på deg. Logg deg inn på min side på Medlemsnett og se hvilke opplysninger som er registrert på ditt medlemskap. Her kan du enkelt endre din adresse. Alternativt kan du ringe et av våre kontorer og melde adresseforandring.

Husk at du også kan lese Maritim Logg på nett her.

Med Fribevis i Norsk Sjømannsforbund har du fortsatt LOfavør Innboforsikring, LOfavør Grunnforsikring og LOfavør Advokatforsikring inkludert i medlemskapet.

Du kan søke om Fribevis når du oppfyller følgende kriterier:

 • Du som medlem er trygdet eller pensjonert, dvs. du har ikke lenger en arbeidsinntekt
 • Du fyller 60 år eller mer i søkeåret
 • Du har vært sammenhengende medlem av LO i 30 år, hvorav minst 15 år i Norsk Sjømannsforbund

Dersom du er helt og varig arbeidsufør kan du etter 30 års medlemskap, men uansett alder, søke om Fribevis.

Som medlem med Fribevis beholder du alle dine medlemsfordeler og forsikringsordninger. 

Fribevis fås ved å kontakte forbundet på tlf. 22 82 58 00 eller ved å sende epost til firmapost@sjomannsforbundet.no

Norsk Sjømannsforbund har ingenting med sjømannspensjonen å gjøre. Sjømannspensjonen administreres av Pensjonstrygden for Sjømenn, som er et statlig kontor.

Du kan sende søknad på nettsiden www.pts.no eller sende søknad pr. post til adresse:
Pensjonstrygden for Sjømenn
Postboks 516 Sentrum
0105 Oslo

Pensjonstrygden for Sjømenn kan også kontaktes på telefon 22 35 89 00.

For mer informasjon om sjømannspensjon, gå til www.pts.no.

Første gang aktiverer du brukerkontoen med ditt medlemsnummer som brukernavn (de to første siffrene som står på LOfavør-kortet, 64, skal ikke tastes inn) og ditt fødselsnummer (6-siffer) som passord. Deretter vil du få beskjed om å bruke din epost-adresse som brukernavn, og du får velge passord. Dersom det allerede står en epost-adresse på deg i medlemsregisteret vil systemet foreslå den, men du kan godt velge en annen. Epost-adressen du velger blir da lagt inn i medlemssystemet. Til slutt vil du motta en påloggingskode på enten epost eller sms. Tast inn koden og logg inn. Du er nå inne på Medlemsnettet.

Etter at du har bedt om nytt passord, kan det dessverre ta litt tid før du får logget deg på Medlemsnett. Dette skyldes replikeringsprosessen. Vennligst vent litt og prøv igjen senere. Det skal fungere som normalt senest innen et døgn.

Laster du ned LOfavør-appen har du oversikt over alle dine medlemsfordeler.

Les mer om LOfavør-APPen her.

Husk at du også kan logge inn på min side i Medlemsnett. Trykk her for å logge inn.

Det er fri organisasjonsrett i Norge, men Norsk Sjømannsforbund er ment for sjøens utøvere. Vi anbefaler derfor at du finner et annet LO-forbund som dekker ditt nye arbeidsområde.

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers