Kontorer og ansatte

Inspektører

Inspektørene har hovedansvar for forbundets oppsøkende virksomhet og skipsbesøk.

Norsk Sjømannsforbund har heltidsansatte inspektører som har som hovedoppgave å foreta skipsbesøk på vegne av forbundet. Inspektørene er spredd langs kysten, utenfor forbundets regionale servicekontorer.

NB! Inspektører som er fast knyttet til oppgaver ved en bestemt av våre regioner, står også under den regionen.

Gunnar Amland 2019

Amland, Gunnar

Inspektør

Gunnar Amland arbeider med oppsøkende virksomhet som inspektør i Norsk Sjømannsforbund, og har kontor ved Vedavågen på Karmøy. Amland har har bakgrunn fra offshore, fraktefart og fiskeri, og begynte som inspektør i forbundet i 2006.
Jeanette Gutierrez 2010-2, 149×149

Gutierrez-Lorentzen, Jeanette

Inspektør

Jeanette Gutierrez-Lorentzen er inspektør med base i forbundets servicekontor i Tromsø, og arbeider i tillegg med kurs- og møtevirksomhet i forbundets Region Nord. Gutierrez-Lorentzen har bakgrunn fra innenriksfart med Hurtigruten før hun ble ansatt i forbundet i 2010.
Erlend Hanssen 2019

Hanssen, Erlend

Saksbehandler/inspektør

Erlend Hanssen er sakbehandler for fiskerisaker og har base i Lofoten. Han har bakgrunn som fisker og etter hvert nettmann/trålbas i Havfisk, der han jobbet siden 1997. Han har gjennom mange år vært tillitsvalgt. Hanssen har sittet i landsstyret, og var varamedlem i forbundsstyret da han ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund i 2017. Han har også utdannelse i blant annet fiskeriøkonomi fra Høgskolen i Bodø før han begynte på sjøen.
Rune Larsen 2019

Larsen, Rune

Inspektør

Rune Larsen arbeider med oppsøkende virksomhet som inspektør i Norsk Sjømannsforbund med base i Kristiansund N. Han har bakgrunn fra fraktefart og offshore. Ansatt i Norsk Sjømannsforbund 2012.
Mads Tjøtta 2019

Tjøtta, Mads

Inspektør

Mads Tjøtta arbeider med oppsøkende virksomhet som inspektør i Norsk Sjømannsforbund med base i Stavanger-området, men han vil i en periode også utføre arbeidsoppgaver for Region Midt. Tjøtta har bakgrunn fra innenriks ferje.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers