Kontorer og ansatte

Inspektører

Inspektørene har hovedansvar for forbundets oppsøkende virksomhet og skipsbesøk.

Norsk Sjømannsforbund har heltidsansatte inspektører som har som hovedoppgave å foreta skipsbesøk på vegne av forbundet. Inspektørene er spredd langs kysten, utenfor forbundets regionale servicekontorer.

NB! Inspektører som er fast knyttet til oppgaver ved en bestemt av våre regioner, står også under den regionen.

Forbundsstyrevara Asgeir O. Fosnavåg

Fosnavåg, Asgeir Olsen

Inspektør

Asgeir Olsen Fosnavåg er inspektør med base i Herøy på Sunnmøre og med hovedfokus på Midt-Norge. Ansatt i 2022. Tidligere har Fosnavåg blant annet vært hovedtillitsvalgt i Sølvtrans, regionleder i forbudets Region Midt, vært landsstyremedlem og har en periode som varamedlem i forbundsstyret.
Jeanette Gutierrez 2010-2, 149×149

Gutierrez-Lorentzen, Jeanette

Inspektør

Jeanette Gutierrez-Lorentzen er inspektør med base i forbundets servicekontor i Tromsø, og arbeider i tillegg med kurs- og møtevirksomhet i forbundets Region Nord. Gutierrez-Lorentzen har bakgrunn fra innenriksfart med Hurtigruten før hun ble ansatt i forbundet i 2010.
Erlend Hanssen 2019

Hanssen, Erlend

Saksbehandler/inspektør

Erlend Hanssen er sakbehandler for fiskerisaker og har base i Lofoten. Han har bakgrunn som fisker og etter hvert nettmann/trålbas i Havfisk, der han jobbet siden 1997. Han har gjennom mange år vært tillitsvalgt. Hanssen har sittet i landsstyret, og var varamedlem i forbundsstyret da han ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund i 2017. Han har også utdannelse i blant annet fiskeriøkonomi fra Høgskolen i Bodø før han begynte på sjøen.
Rune Larsen 2019

Larsen, Rune

Inspektør

Rune Larsen arbeider med oppsøkende virksomhet som inspektør i Norsk Sjømannsforbund med base i Kristiansund N. Han har bakgrunn fra fraktefart og offshore. Rune Larsen har også spesielt ansvar for å følge opp forbundets Region Midt. Ansatt i Norsk Sjømannsforbund 2012.
kurt-einar-gronlie-olsen-2022-002

Olsen, Kurt-Einar Grønlie

Inspektør

Kurt-Einar Grønlie Olsen er inspektør med base i Stavanger-området, og hovedarbeidsfelt i forbundets Region Vest. Ansatt i 2022. Olsen har tidligere seilt i offshore, og var i blant annet leder for Sjømannsforbundets tillitsvalgtutvalg (TVU) i Island Offshore før han ble ansatt i forbundet.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers