Inspektører

Inspektører

Norsk Sjømannsforbund har heltidsansatte inspektører som har som hovedoppgave å foreta skipsbesøk på vegne av forbundet. De fleste inspektørene er spredd langs kysten, men også enkelte steder i utlandet.

NB! Inspektører som er fast knyttet til et av servicekontorene står ikke her, men under sine respektive servicekontor.

Gunnar Amland 2019

Amland, Gunnar

Inspektør

Gunnar Amland arbeider med oppsøkende virksomhet som inspektør i Norsk Sjømannsforbund, og har også kontorplass på Haraldsgata 177, 5525 Haugesund. Amland har har bakgrunn fra offshore, fraktefart og fiskeri, og begynte som inspektør i forbundet i 2006.
Erlend Hanssen 2019

Hanssen, Erlend

Saksbehandler/inspektør

Erlend Hanssen er sakbehandler for fiskerisaker. Han har bakgrunn som fisker og etter hvert nettmann/trålbas i Havfisk, der han jobbet siden 1997. Han har gjennom mange år vært tillitsvalgt. Hanssen har sittet i landsstyret, og var varamedlem i forbundsstyret da han ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund i 2017. Han har også utdannelse i blant annet fiskeriøkonomi fra Høgskolen i Bodø før han begynte på sjøen.
Rune Larsen 2019

Larsen, Rune

Inspektør

Rune Larsen arbeider med oppsøkende virksomhet som inspektør i Norsk Sjømannsforbund med base i Kristiansund N. Han har bakgrunn fra fraktefart og offshore. Ansatt 2012.
Mads Tjøtta 2019

Tjøtta, Mads

Inspektør

Mads Tjøtta arbeider med oppsøkende virksomhet som inspektør i Norsk Sjømannsforbund med base i Stavanger, og har kontor på Folkets Hus, Løkkeveien 22, 4008 Stavanger. Han har bakgrunn fra innenriks ferje.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers