Kontorer og ansatte

Region Vest

Regionen dekker Rogaland og Vestland fylker.

Epostadresse til regionen: region.vest@sjomannsforbundet.no

Regionen har for tiden ingen fast adresse

22825831

nsf-employee_placeholder

Bakken, Tove Caroline

Regional administrasjonssekretær

Tove Caroline Bakken arbeider i første rekke med kurs- og møtevirksomhet i forbundets Region Midt, Region Vest og Region Sør-Øst, men avlaster også innimellom sentralbordet og administrasjonen ellers. Tove ble ansatt i 2021.
Kurt-Einar Grønlie Olsen 2022

Olsen, Kurt-Einar Grønlie

Inspektør

Kurt-Einar Grønlie Olsen er inspektør med base i Stavanger-området, og hovedarbeidsfelt i forbundets Region Vest. Ansatt i 2022. Olsen har tidligere seilt i offshore, og var i blant annet leder for Sjømannsforbundets tillitsvalgtutvalg (TVU) i Island Offshore før han ble ansatt i forbundet.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers