Siste nytt

 • Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

  05.05.2023 Les mer

 • Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

  04.05.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Streiken i LO/NHO-oppgjøret over.

  20.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: 180 medlemmer deltar i LO/NHO-streiken

  17.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Mekling LO/NHO fortsetter på overtid

  16.04.2023 Les mer

Flere nyheter

Profilgrafikk

Her kan du laste ned logo og elementer fra Norsk Sjømannsforbunds profilgrafikk, og finne et sammendrag av retningslinjene for grafikken.

Logosymbolet:

Logo Norsk Sjømannsforbund jpg

 

 


Norsk Sjømannsforbunds logosymbol som ai-fil
Norsk Sjømannsforbunds logosymbol som jpg-fil

Fargen i logosymbolet er PMS 294. Logosymbolet brukes normalt ikke alene, men sammen med forbundsnavnet skrevet i Garamond Book Condensed, som i de to logofilene nedenfor. Dersom det er spesielle instanser eller kontor i forbundet skal dette stå i versaler (store bokstaver) i Gill Sans Regular under forbundsnavnet. (Detaljer beskrevet under respektive bredde- og høydeformat.)

Tillitsvalgtutvalgene (TVU-ene) kan benytte logosymbolet sammen med teksten(bkm) «Tillitsvalgtutvalget» eller (nyn) «Tillitsvaltutvalet» (i stedet for forbundsnavnet) og navnet på rederiet/området som TVU-et står til under i Gill Sans Regular. De relative proporsjonene skal være tilsvarende som fullstendig logo, beskrevet nedenfor.

NB! Ved svart/hvitt brukes logosymbolet i helsvart og ikke gråtone.

 

Fullstendig logo i breddeformat:

 Logo bredde JPG

Norsk Sjømannsforbunds fullstendige logo i breddeformat som ai-fil
Norsk Sjømannsforbunds fullstendige logo i breddeformat som jpg-fil

Norsk Sjømannsforbunds logo skal normalt inneholde både logosymbolet og forbundsnavnet skrevet i Garamond Book Condensed. Det er to ulike faste plasseringer av forbundsnavnet i forhold til logosymbolet og med faste proporsjoner mellom logosymbolet og forbundsnavnet, i breddeformat som eksempelet her eller i høydeformat som i eksempelet under.

Ved breddeformatet skal versalene (de store bokstavene) være like høye som halvparten av logosymbolets høyde. Avstanden mellom logosymbolet og serifene på N skal være lik en halv høyde av N.

Dersom instanser eller kontor (eller for TVU-ene, rederinavn e.l.) skal legges til, skal disse stå i versaler (store bokstaver) i Gill Sans Regular under forbundsnavnet (eller bkm. «Tillitsvalgtutvalget»/nyn. «Tillitsvaltutvalet»). Det skal stå på en linjeavstand under tilsvarende høyden N i forbundsnavnet, og i fontstørrelse som gir bokstaver tilsvarende halve høyden av N i forbundsnavnet, og starte paralelt med starten på serifene i N.

NB! Ved svart/hvitt brukes logosymbolet i helsvart og ikke gråtone.

 

Fullstendig logo i høydeformat:

Logo høyde JPG

Norsk Sjømannsforbunds fullstendige logo i høydeformat som ai-fil
Norsk Sjømannsforbunds fullstendige logo i høydeformat som jpg-fil

Norsk Sjømannsforbunds logo skal normalt inneholde både logosymbolet og forbundsnavnet skrevet i Garamond Book Condensed. Det er to ulike faste plasseringer av forbundsnavnet i forhold til logosymbolet og med faste proporsjoner mellom logosymbolet og forbundsnavnet, i høydeformat som i eksempelet her i eller breddeformat som eksempelet over.

Ved høydeformatet skal forbundsnavnet være midtstilt under, og stå på en linje som er en halv logosymbolhøyde under nederste punktet på logosymbolet. Minuskel a (liten a) i forbundsnavnet skal være like høy som en firedel av logosymbolets høyde.

Dersom instanser eller kontor (eller for TVU-ene, rederinavn e.l.) skal legges til, skal disse stå midstilt under forbundsnavnet (eller bkm. «Tillitsvalgtutvalget»/nyn. «Tillitsvaltutvalet»), på en linje som er tilsvarende høyden en og en halv gang høyden på minuskel a (liten a) i forbundsnavnet. Benevningen på instansen/kontoret skal stå i Gill Sans Regular, og i fontstørrelse som gir bokstaver tilsvarende halve høyden av N i forbundsnavnet, og stå midtstilt under.

NB! Ved svart/hvitt brukes logosymbolet i helsvart og ikke gråtone.

 

Profilelement bølge:

Profilelement bølge JPG

Norsk Sjømannsforbunds profilelement bølge som ai-fil
Norsk Sjømannsforbunds profilelement bølge som jpg-fil

Fargene i profilelementet bølge skal være PMS 294 og PMS 320, normalt med rastrering av de to fargene i de lysere feltene ved bruk i trykking med ferdigblandete farger. Brukes utfallende på øverste hjørnet av arket/siden. Kan speiles for å brukes både i øverste høyre og venstre hjørne.

Kan brukes til svart/hvitt fortrinnsvis med konvertering til svart og rastrerte gråtoner.

 

Profilelement stilisert bølge:

 Profilelement stilisert bølge JPG

Norsk Sjømannsforbunds profilelement stilisert bølge som ai-fil
Norsk Sjømannsforbunds profilelement stilisert bølge som jpg-fil

Fargen i profilelementet stilisert bølge er PMS 320. Brukes i hovedsak utfallende, ofte langt nede på arket/siden. Kan forlenges eller forkortes noe etter behov.

Ved svart/hvitt brukes den stiliserte bølgen normalt i 20 % raster.

Siste nytt

 • Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai

  05.05.2023 Les mer

 • Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

  04.05.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Streiken i LO/NHO-oppgjøret over.

  20.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: 180 medlemmer deltar i LO/NHO-streiken

  17.04.2023 Les mer

 • Tariff 2023: Mekling LO/NHO fortsetter på overtid

  16.04.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers