Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter

Profilgrafikk

Her kan du laste ned logo og elementer fra Norsk Sjømannsforbunds profilgrafikk, og finne et sammendrag av retningslinjene for grafikken.

Logosymbolet:

Logo Norsk Sjømannsforbund jpg

 

 


Norsk Sjømannsforbunds logosymbol som ai-fil
Norsk Sjømannsforbunds logosymbol som jpg-fil

Fargen i logosymbolet er PMS 294. Logosymbolet brukes normalt ikke alene, men sammen med forbundsnavnet skrevet i Garamond Book Condensed, som i de to logofilene nedenfor. Dersom det er spesielle instanser eller kontor i forbundet skal dette stå i versaler (store bokstaver) i Gill Sans Regular under forbundsnavnet. (Detaljer beskrevet under respektive bredde- og høydeformat.)

Tillitsvalgtutvalgene (TVU-ene) kan benytte logosymbolet sammen med teksten(bkm) «Tillitsvalgtutvalget» eller (nyn) «Tillitsvaltutvalet» (i stedet for forbundsnavnet) og navnet på rederiet/området som TVU-et står til under i Gill Sans Regular. De relative proporsjonene skal være tilsvarende som fullstendig logo, beskrevet nedenfor.

NB! Ved svart/hvitt brukes logosymbolet i helsvart og ikke gråtone.

 

Fullstendig logo i breddeformat:

 Logo bredde JPG

Norsk Sjømannsforbunds fullstendige logo i breddeformat som ai-fil
Norsk Sjømannsforbunds fullstendige logo i breddeformat som jpg-fil

Norsk Sjømannsforbunds logo skal normalt inneholde både logosymbolet og forbundsnavnet skrevet i Garamond Book Condensed. Det er to ulike faste plasseringer av forbundsnavnet i forhold til logosymbolet og med faste proporsjoner mellom logosymbolet og forbundsnavnet, i breddeformat som eksempelet her eller i høydeformat som i eksempelet under.

Ved breddeformatet skal versalene (de store bokstavene) være like høye som halvparten av logosymbolets høyde. Avstanden mellom logosymbolet og serifene på N skal være lik en halv høyde av N.

Dersom instanser eller kontor (eller for TVU-ene, rederinavn e.l.) skal legges til, skal disse stå i versaler (store bokstaver) i Gill Sans Regular under forbundsnavnet (eller bkm. «Tillitsvalgtutvalget»/nyn. «Tillitsvaltutvalet»). Det skal stå på en linjeavstand under tilsvarende høyden N i forbundsnavnet, og i fontstørrelse som gir bokstaver tilsvarende halve høyden av N i forbundsnavnet, og starte paralelt med starten på serifene i N.

NB! Ved svart/hvitt brukes logosymbolet i helsvart og ikke gråtone.

 

Fullstendig logo i høydeformat:

Logo høyde JPG

Norsk Sjømannsforbunds fullstendige logo i høydeformat som ai-fil
Norsk Sjømannsforbunds fullstendige logo i høydeformat som jpg-fil

Norsk Sjømannsforbunds logo skal normalt inneholde både logosymbolet og forbundsnavnet skrevet i Garamond Book Condensed. Det er to ulike faste plasseringer av forbundsnavnet i forhold til logosymbolet og med faste proporsjoner mellom logosymbolet og forbundsnavnet, i høydeformat som i eksempelet her i eller breddeformat som eksempelet over.

Ved høydeformatet skal forbundsnavnet være midtstilt under, og stå på en linje som er en halv logosymbolhøyde under nederste punktet på logosymbolet. Minuskel a (liten a) i forbundsnavnet skal være like høy som en firedel av logosymbolets høyde.

Dersom instanser eller kontor (eller for TVU-ene, rederinavn e.l.) skal legges til, skal disse stå midstilt under forbundsnavnet (eller bkm. «Tillitsvalgtutvalget»/nyn. «Tillitsvaltutvalet»), på en linje som er tilsvarende høyden en og en halv gang høyden på minuskel a (liten a) i forbundsnavnet. Benevningen på instansen/kontoret skal stå i Gill Sans Regular, og i fontstørrelse som gir bokstaver tilsvarende halve høyden av N i forbundsnavnet, og stå midtstilt under.

NB! Ved svart/hvitt brukes logosymbolet i helsvart og ikke gråtone.

 

Profilelement bølge:

Profilelement bølge JPG

Norsk Sjømannsforbunds profilelement bølge som ai-fil
Norsk Sjømannsforbunds profilelement bølge som jpg-fil

Fargene i profilelementet bølge skal være PMS 294 og PMS 320, normalt med rastrering av de to fargene i de lysere feltene ved bruk i trykking med ferdigblandete farger. Brukes utfallende på øverste hjørnet av arket/siden. Kan speiles for å brukes både i øverste høyre og venstre hjørne.

Kan brukes til svart/hvitt fortrinnsvis med konvertering til svart og rastrerte gråtoner.

 

Profilelement stilisert bølge:

 Profilelement stilisert bølge JPG

Norsk Sjømannsforbunds profilelement stilisert bølge som ai-fil
Norsk Sjømannsforbunds profilelement stilisert bølge som jpg-fil

Fargen i profilelementet stilisert bølge er PMS 320. Brukes i hovedsak utfallende, ofte langt nede på arket/siden. Kan forlenges eller forkortes noe etter behov.

Ved svart/hvitt brukes den stiliserte bølgen normalt i 20 % raster.

Siste nytt

 • Elevmedlem: Gi oss tilbakemelding og bli med i trekning av Apple AirPods Pro 2nd

  02.02.2024 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2024

  02.02.2024 Les mer

 • Kommentar: – Fisken tilbake til kysten og folket?

  26.01.2024 Les mer

 • Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

  23.01.2024 Les mer

 • Mellomoppgjøret Nordisk NIS 2024 i havn

  08.01.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers