Kontorer og ansatte

Region Sør-Øst

Regionen dekker alle fylkene på Østlandet og Agder. Servicekontoret i Sandefjord har et spesielt ansvar for å støtte forbundets Region Sør-Øst.

Servicekontoret er ikke fast bemannet, men deler arbeidskraft med hovedkontoret i Oslo, så kontaktperson her arbeider normalt i Oslo.

Epostadresse til regionen: region.sorost@sjomannsforbundet.no

Adresse 
Norsk Sjømannsforbund
Servicekontoret i Sandefjord
Jernbanealleen 13
3210 SANDEFJORD

22825830

Ronny Øksnes 2019

Øksnes, Ronny

Rådgiver

Ronny Øksnes er saksbehandler for tariffsaker ved hovedkontoret, og ble ansatt i 2019. Han har tidligere vært regionleder i Region Sør-Øst og var også mange år leder i tillitsvalgtutvalget (TVU) i Color Line. Øksnes er også ansvarlig for oppfølging av oppgaver for Region Sør-Øst, som ikke har fast bemannet servicekontor.
nsf-employee_placeholder

Bakken, Tove Caroline

Regional administrasjonssekretær

Tove Caroline Bakken arbeider i første rekke med kurs- og møtevirksomhet i forbundets Region Midt og Sør-Øst, men avlaster også innimellom sentralbordet og administrasjonen ellers. Tove ble ansatt i 2021.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers