Historiske klipp

Samling og konsolidering - men mørke skyer fra Tyskland

Like etter at Stuert og Kokk-Forbundet ble landsomfattende under navnet Norsk Restaurasjonsforbund tok forbundet kontakt med LO med forespørsel om å bli ett LO-forbund. Men LO hadde kongressvedtak som gikk på å ha ett forbund for hver industri, og LO hadde allerede Norsk Matros og Fyrbøter-Union. Vegen inn i LO gikk derfor gjennom sammenslutning med Norsk Matros- og Fyrbøter-Union.

Da sammenslåingsforhandlingene var over stemte rundt 85 prosent av medlemmene i det som fra 1932 het Stuert- og Kokk-Forbundet for sammenslåing. Navnet Norsk Sjømannsforbund hadde nå vært ledig i rundt 15 år. Derfor skiftet Norsk Matros- og Fyrbøter-Union navnet til Norsk Sjømannsforbund da sjørestaurasjonen kom inn i forbundet 1. november 1933.

På bakgrunn av en rekke arbeidskonflikter i havfiskeflåten der medlemmer i Norsk Sjømannsforbund var involvert, begynte forbundet å verve aktivt blant havfiskere. På slutten av året fikk forbundet endelig en tariffavtale for havfiskeflåten. Sammen med konfliktene hjalp tariffavtalen til å gjøre medlemskapet interessant for havfiskere.

Det hadde tidligere vært gjort forsøk med et Norsk Fangst- og Fiskeforbund. Det ble stiftet i januar 1919 og stod tilsluttet LO, men det falt fra hverandre allerede i 1922. Fangst- og Fiskeforbundet fikk også nesten bare medlemmer langs Mørekysten og ble aldri et reelt landsomfattende forbund. Dette forbundet hadde bare litt over 1000 medlemmer på det meste. Norsk Sjømannsforbund derimot fikk allerede første året 2000 medlemmer tilknyttet havfisket.

Alt høsten 1933 hadde noen lokale agitatorer fra Sandefjord blitt med hvalfangsekspedisjonene for å verve medlemmer til Norsk Sjømannsforbund. De vervet nesten 600 nye medlemmer før de kom hjem våren 1934. I et samarbeid mellom LOs lokale organisasjon, det som den tiden het Samorg., plasserte Norsk Sjømannsforbund agitasjonsgrupper om bord i alle hvalfangstfartøy fra Vestfold.

Da hvalfangstsesongen var over i mai 1935 hadde Norsk Sjømannsforbund fått 4000 medlemmer med tilknytning til hvalfangsten.

Mot slutten av tiåret var det sjøfolk og shipping som for alvor merket hva som hendte i Tyskland etter Hitlers maktovertakelse. Sjøfolk var i land, og mange ble skremt av det de så. Organisasjonene - som Norsk Sjømannsforbund - hadde internasjonale kontakter, og merket seg snart hva som skjedde med sine tyske kontakter.

Vi har dessverre ikke noen eksemplarer av eventuelle blader fra denne perioden.

1930

Klikk på årstallene nedenfor for å se klipp fra de forskjellige årene.

1930
Scabb.

Scabb.

Matros – Nummer: 05, Måned: Mai

Hr. O.. K.., hjemmehørende i ... pr. Stavanger, har seilet som scab ombord i m/s «Westvard» av Oslo og er mønstret av med et dårlig eksempel.

1931
Sjøfolks adgang til Belgien

Sjøfolks adgang til Belgien

Restaurasjonsforbundets blad – Nummer: 08, Måned: August

Generalkonsultatet i Antwerpen har tidligere henledet opmerksomheten paa de nye belgiske regler om arbeidssøkendes adgang til Belgien; meddelelse herom blev av utenriksdepartementet tilstillet pressen 5te mai d.a.

1932
Advarsel

Advarsel

Restaurasjonsforbundets blad – Nummer: 06, Måned: Juni

Da Norsk Matros- og Fyrbøter-Union har opsagt pladsene for sine medlemmer og pikene,...

1933
Organet I.T.F. forsvinner.

Organet I.T.F. forsvinner.

Restaurasjonsforbundets blad – Nummer: 08, Måned: August

Internasjonal Transportarbeiderforbunds bulletin som utkom månedling på svensk, tysk, engelsk, fransk og spansk i Amsterdam vil man nu komme til å savne fremover.

Omkring sammenslutningen

Omkring sammenslutningen

Restaurasjonsforbundets blad – Nummer: 05, Måned: Mai

At det arbeides under høitrykk for å komme inn i Landsorganisasjonen er jo bra i og for sig, men å slå sammen Norsk Stuert- og Kokk-Forbund og Norsk Matros- og Fyrbøter-Union til ett forbund tror jeg er et overilet grep.

Til Stortinget

Til Stortinget

Restaurasjonsforbundets blad – Nummer: 03, Måned: Mars

Ifølge pgr. 85 i Sjødygtighetsloven er kun de sjømænd, som her i landet mønstrer til uteneuropæisk fart, pligtig til at forevise attest fra eksaminert læge for at de ikke lider av nogen ondartet smitsom sygdom, derunder indbefattet tuberkulose.

1934
Fellesagitasjon

Fellesagitasjon

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

Erkjennelsen om at organisasjonen må være i orden før man kan vente sig nogen forbedring i det bestående uholdbare forhold, har iår gitt sig et gledelig utslag blandt hvalfangstens officerer og mannskap i Vestfold.

1935
I.T.F.

I.T.F.

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

holdt kongress i Kjøbenhavn i dagene 19-24 august 1935.

1936
Publikasjon.

Publikasjon.

Medlemsbladet – Nummer: 10, Måned: Januar

Ombord i d/s «Alaska» har det alltid vært gode forhold mellem mannskapet og organsiasjonen. Alle mann er organisert med undtagelse av...

Wilh. Wilhelmsen er verdens største motorskibsreder

Wilh. Wilhelmsen er verdens største motorskibsreder

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

I forbindelse med en omtale av skibsreder Wilh. Wilhelmsens nye motorskib «Talabot» - en 10 500 tonner med 19 mils fart - oplyser Motorship at dette er den første av rederens motorfartøier, som er konstruert ved Gøtaverken.

1937
Er endel av Francos opbringelser arrangert?

Er endel av Francos opbringelser arrangert?

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Mannskapet blev ført bak lyset.
Maskinist Ludvig Larsen, Nylundsgt. 2, kom igår hit med «Leda» fra England, hvor han var mønstret av fra 2000-tonneren «Libra» av Bergen, som i påsken under mystiske omstendigheter var blitt opbragt av Franco og ført inn til Ceuta.

1938
Andrew Furuseth død.

Andrew Furuseth død.

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

Furuseth døde lørdag 22. januar i Washington D. C., 84 år gammel. Han blev begravet mandag 24. kl 14 samme sted. På den norske regjerings vegne blev krans opstilt ved kisten av Norbes minister i Washington, Wilhelm Morgenstierne. Ministeren nedlan enn videre en vakker krans i nasjonale farver fra Norsk Sjømannsforbund med følgende inskripsjon: «To the grand old man of the Sea, from frends in the Norwegian Seamens Union.» Efter Furuseths ønske vil hans legeme bli brent og spredt utover havet.

1939
Vakthold ved kaiene

Vakthold ved kaiene

Medlemsbladet – Nummer: 12, Måned: Desember

I alle større havnebyer i landet er det nu igangsatt et effektivt vakthold ved kaiene, slik at ingen uvedkommende kommer innenfor sperringene.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers