Historiske klipp

Rasjonaliseringen akselererer, og oljekrisa er skipsfartskrise

Til store protester fra sjøfolk ble mannskapet rasjonalisert ned til under det halve på mange skipstyper. Rasjonaliseringen var ikke bare drevet av ny teknologi, men like mye et ønske fra rederiene om å spare mannskapskostnader.

I bakgrunnen fortsatte også utflaggingen. Oljekrisa gjorde tankskipsfarten lite lønnsom, og for mange rederier var utflagging et alternativ til å legge skipene i opplag. Men selv ikke utflagging kunne gi oppdrag til alle skip. Fjorder, viker og bukter var full av skip på rad og rekke. Til og med nybygg gikk rett i opplag. Antallet norske sjøfolk gikk jevnt nedover i perioden, og forbundets medlemstall med det.

En stor nyvinningen for sjøfolk var faste rederiansettelser, og ble formalisert endelig i revideringen av Sjømannsloven i 1975. Før den tid mønstret sjøfolk av når de gikk i land - og sa i realiteten opp jobben - og innledet et nytt arbeidsforhold ved neste påmønstring. Ordningen med mønstringskontor sikret sjømannen ny jobb når hun eller han på nytt meldte seg for tjeneste.

1970

Klikk på årstallene nedenfor for å se klipp fra de forskjellige årene.

1970
Lang betegnelse på et lite skip

Lang betegnelse på et lite skip

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

Ved Hatlø verksted har Larvik-Fredrikshavnferjen bestilt en 499 brt. trailer-car-container-pallet carrier for levering i mai 1972. ...

1971
Statsråden for Handels- og skipsfartsdepartementet

Statsråden for Handels- og skipsfartsdepartementet

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

Den nye sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet, Per Kleppe, er 48 år gammel. ...

1972
Formannsskifte i forbundet

Formannsskifte i forbundet

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

Etter oppnådd aldersgrense, 65 år, med 35 års aktivt organisasjonsarbeid og 48 års medlemskap, har Olaf Karling overlatt formannsplassen til Henrik Aasarød, slik landsmøtet i 1970 bestemte.

Edvin Ramsvik formann i Trondheim avdeling

Edvin Ramsvik formann i Trondheim avdeling

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

Formannen i Trondheim avdeling, Odd Helland, går av for aldersgrensen til sommeren, og til hans etterfølger har forbundets landsstyre - etter enstemmig innstilling fra forbundsstyret - tilsatt bestyrer Edvin Ramsvik i Antwerpen.

1973
Omlegging av sykelønnsordningen?

Omlegging av sykelønnsordningen?

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

Det heter i anførsel til meglingsprotokollen for tariffrevisjonen for avtalen i innenriksfart 1972 at «partene nedsetter snarest en komité som nærmere skal vurdere omlegging av sykelønnsordningen, og ... » ...

1974
Takk

Takk

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

Hjertelig takk for pengene jeg har fått fra Sykefondet.
A. H., medlem 40142.

Mange takk for det velkomne julebidraget fra Sykefondet.
H. E., medlem 30297

Jeg takker kaptein, offiserer og mannskap på T/T «Falkefjell» for ...

1975
Perspektivene er ikke dystre på lengre sikt

Perspektivene er ikke dystre på lengre sikt

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

- Selv om det er 70 norske skip i opplag i våre fjorder, seiler mer enn 1000 norske skip på alle hav, skriver direktør H. J. Darre Hirsch bl. a. i bladet «Sjømann». ...

1976
Det ble likevel lastehavn og ikke opplagsbøye

Det ble likevel lastehavn og ikke opplagsbøye

Medlemsbladet – Nummer: 10, Måned: Januar

Turbintankeren «Havdrott» på 240 000 tonn d.w. er ute på sin jomfrutur etter overleveringen i Kiel. Lenge så det ut til at skipet, som så mange andre nybygninger i det siste året, måtte gå rett til opplagsbøyen. ...

Indekstillegg i utenriks fart og kompensasjon for 40 timers uke

Indekstillegg i utenriks fart og kompensasjon for 40 timers uke

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

Etter forhandlinger med Skibsfartens Arbeidsgiverforening er det oppnådd enighet om indekstillegg for sjømenn på skip i utenriks fart og med full kompensasjon for arbeidstidsforkortelsen fra 1. juni i år. ...

1977
Mannskapene på kjemikalieskipene utsatt for et farlig arbeidsmiljø

Mannskapene på kjemikalieskipene utsatt for et farlig arbeidsmiljø

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

Mannskapene ombord på kjemikalieskipene er utsatt for et meget komplisert og farlig kjemisk arbeidsmiljø. Det er derfor også nødvendig med en fortløpende, velorganisert helsekontroll av mannskapene. Både ved påmønstinrg og ved de periodiske helseundersøkelser er det nødvendig å anvende metoder som kan påvise kjemiske toksiske virkninger på et tidlig tidspunkt. Personer med sykdommer som kan forverres av kjemisk eksponering, må ikke bli tillatt å mønstre på kjemikalieskip i jobber om medfører risiko for kjemisk eksponering, heter det i konklusjonen i en undersøkelse som er gjort av Yrkeshygiensik Institutt.

Bygg boligplattformen samtidig med bore- og produksjonsplattformen!

Bygg boligplattformen samtidig med bore- og produksjonsplattformen!

Medlemsbladet – Nummer: 01, Måned: Januar

Tillitsmannsutvalget for LO-organiserte arbeidstakere i oljeindustrien i Stavanger har sendt denne henstillingen til Stortingets industrikomite, Statoil og Oljedirektoratet.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers