Historiske klipp

Norsk Matros- og Fyrbøter-Union

Etter en turbulent kamp om norske underordnede sjøfolk skulle være organisert innenfor eller utenfor LO - eller om det skulle være «på klassekampens grund eller ikke», som man den gang sa - ble Norsk Matros- og Fyrbøter-Union stiftet som LO-forbund.

Unionen var i sterkt konflikt med Norsk Sjømands Forbund fra 1907. Dette forbundet var under ledelse av LO-motstanderen Olaf L. Barstad. Etter opprettelsen av Unionen i 1910 døde Barstads forbund ut og ble ble bitvis spist av Unionen i de følgende årene.

Vi har dessverre ikke noen eksemplarer av eventuelle blader fra denne perioden.

1910

Klikk på årstallene nedenfor for å se klipp fra de forskjellige årene.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers