Historiske klipp

Varierende maritime vilkår - demokratisering av organisasjonen

På nittitallet tok nedgangen i norsk skipsfart en pause. Som følge av et politisk trepartsforlik mellom regjering, rederinæring og sjøfolk i 1994 gikk faktisk tallet på sjøfolk en liten periode oppover, for første gang på over 30 år. En del av oppgangen ble dekket med at tidligere sjøfolk kom tilbake til sitt yrke, men det var også søkning fra ungdom til arbeid om bord, og ikke minst til maritim utdanning.

Imidlertid ble dette forliket en politisk kasteball, blant annet siden sterke krefter i Arbeiderpartiet følte at rederinæringen hadde brudt med sin del av det politiske forliket, og tilranet seg større fordeler enn avtalt. Fra Sjømannsforbundet la fremdeles den politiske isolasjonen fra NIS-innføringen en demper på muligheten til å påvirke de politiske prosessene. Tallet på sjøfolk begynte å bikke nedover igjen. Til tross for at oppgangen i tallet på sjøfolk ikke ble varig snudde likevel forbundets medlemsnedgang, og har gått sakte oppover hele tiden etter bunn-noteringen i 1994, da det bare var 8900 medlemmer igjen.

Organisatorisk ble det gjennomført en stor endring i forbundet i 1994. Da ble den geografiske organiseringen med avdelinger lokalt avviklet, og det nye lokalapparatet var heretter basert på tilhørighet til rederi. De skipstillitsvalgte i hvert enkelt rederi ble organisert i tillitsvalgtutvalg (TVU). Eneste geografiske inndeling var at TVU-ene ble organisert i fire regioner etter hvor rederiet hadde hovedkontor.

Dette tiåret fikk også gjennomgående krav om at man skulle være aktivt seilende for å velges til alle slags verv, untatt de fem heltidsvervene i forbundets toppledelse ved hovedkontoret i Oslo.

1990

Klikk på årstallene nedenfor for å se klipp fra de forskjellige årene.

1991

Vitne under sjøforklaringen etter «Sea Cat»-ulykken:
Mannskapet opptrådte fantastisk og gjorde en imponerende innsats

Medlemsbladet – Nummer: 12, Måned: Desember

Hurtigbåten «Sea Cat» hadde 150 personer om bord - 144 passasjerer og en besetning på seks - da den smalt inn i en fjellvegg ved Mjømna i Gulen kommune mandag kveld den 4. november, med tap av to menneskeliv.

1992

Pressemelding:
Norsk Sjømannsforbund vurderer rettssak mot NRK

Medlemsbladet – Nummer: 10, Måned: Januar

Norsk Sjømannsforbund vurderer rettssak mot NRK-ledelsen og de program-ansvarlige for innslaget om Sjømannsforbundet i Lørdagsrevyen 5. september.

1993

Forbundet krever straffetiltak mot piratene i Smutthullet

Medlemsbladet – Nummer: 10, Måned: Januar

Fiskeristyret i Norsk Sjømannsforbund ser med bekymring på tredjelands økende fiskeaktivitet på den norsk-arktiske torskestammen i det såkalte Smutthullet, og krever at de land som er innblandet straffes med kvotefradrag. Kravet ble fremsatt i et brev til Fiskeridepartementet den 1. september.

1994

Håp om flere jobber til sjøs

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

Den nye bemanningen på Stortinget ryddet omsider opp og fattet et vedtak som gir håp om de jobbene vi har til sjøs kan sikres, og at det på sikt kan skapes nye arbeidplasser for norske sjøfolk. ...

1995

Intensjonsavtalen med Sjøoffisersforbundet

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund kom på et møte 12. januar 1995 frem til følgende intensjonavtale - som stod på landsstyrets dagsorden - om organisasjonsforhold for skipsbefal samt fremtidig samarbeid mellom de to organisasjonene:
...

1996

- Før julaften ringes inn, skal opposisjonen på Stortinget ha satt både regjeringen og refusjonsordningen på plass!

Medlemsbladet – Nummer: 12, Måned: Desember

Torsdag 12. desember, henimot midnatt, vedtok Odelstinget med 39 mot 35 stemmer et nytt skattesystem for rederiselskaper som ifølge saksordfører Einar Steensnæs fra Kristelig Folkeparti vil sikre konkurransedyktige rammevilkår for norsk skipsfart.
Lovforslaget ble vedtatt med de ikke-sosialistiske partienes stemmer. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse stemte mot.
Den nye skattesystemet for rederiene gjøres gjeldende med virkning fra 1. januar 1996.
Svein Ludvigsen, leder i Stortingets næringskomite, avsluttet odelstingsdebatten med en oppsummering der han bl.a. kom inn på refusjonsordningen for norske sjøfolk. Vi gjengir hans innlegg i sin helhet.

De bekvemmelige flaggene på verdenshavene

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

Internasjonal Transportarbeiderføderasjon ITF har pr. 1. juli 1996 stemplet 24 flagg som bekvemmelige for verdens skipsfart - flags ot convenience, FOC. ...

Sjømannsorganisasjonenes punktmarkering 24. april

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

«Politikerne velger bro og tunnelprosjekter når de skal markere seg». «Stortinget er ført bak lyset». «Vi kunne tilbudt gratis ferger, og mat og vinservering i tillegg for alle pengene som blir brukt til broer og tunneler». Påstandene var harde og mange da representanter fra Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund punktmarkerte utenfor Stortinget onsdag formiddag den 24. april. Og det var særlig Vegkontoret i Hordaland som fikk gjennomgå.

1999

Historisk hovedavtale for havfiskeflåten

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

Onsdag 1. september var en historisk dag for Norsk Sjømannsforbunds virke i havfiskesektoren. Da trådte en hovedavtale for havfiskeflåten i kraft, for første gang siden forbundet begynte å organisere havfiskere i 1934.

Kinesisk arbeidtakerdelegasjon på norgesbesøk

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

En kinesisk arbeidtakerdelegasjon med lederen for verdens største sjømannsforbund i spissen, var i august på norgesbesøk og møtte bl.a. lederne for de norske sjømannsorganisasjonene på Leangkollen i Asker.

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers