Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
Flytemine med skip i bakgrunnen.
Foto: Shutterstock

Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

Skipsfart

Sjømannsforbundet mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen planlegger å rekvirere sivile norske skip i krig, uten å forholde seg til sjøfolkenes rettigheter. Sjømannsforbundets høringskommentar kan du laste ned her.

Justisdepartementet har sendt på høring forslag om presiserende regler for når regjeringen kan pålegge sivile arbeidsplikt i krig.

Justisdepartementet foreslår at regjeringen får svært vide fullmakter i krig. Det foreslås at regjeringen kan sette til side lover og forskrifter som gjelder for arbeidslivet, bl.a. skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven, samt sette eksisterende tariffavtaler. Arbeidskamp (bl.a. streik) foreslås å kunne forbys. Videre foreslår regjeringen at den kan gi fullmakter som innskrenker bruk av domstolene i krig. De midlertidige forskrifter må ikke nødvendigvis forelegges Stortinget for godkjenning, kun meddeles Stortinget. 

Sjømannsforbundet har i sin høringsuttalelse påpekt at regjeringens forslag til fullmakter er for vide. Forbundet foreslår i stedet at regjeringen innkaller partene i arbeidslivet til et arbeid hvor man i samråd gjennomgår arbeidslivets lover og identifiserer hvilke bestemmelser som kan være problematiske i krig, og kommer med forslag til alternative bestemmelser.

Forbundet har også påpekt at den mest omfattende og risikofylte arbeidsplikten som Norge har pålagt, var ca. 30.000 norske sjøfolk under andre verdenskrig. Vi savner at Justisdepartementet bruker erfaringene fra dette og behandlingen av krigsseilerne i lovarbeidet. En av erfaringene fra Nortraship er viktigheten av klarhet mht. hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder. Regjeringens forslag gir så vide fullmakter at det vil skape dårlig forutberegnelighet om hvilke regler som gjelder for arbeidstakere og bedrifter i krig.

Sjømannsforbundet savner også at regjeringen drøfter de særlige utfordringer som kan oppstå med arbeidsplikt i krig i skipsfarten. Vi sikter bl.a. til at arbeidsplikt neppe kan pålegges utlendinger på norske skip, og for disse i alle fall vil være svært vanskelig å håndheve. NIS-flåten er i all hovedsak bemannet med tredjelandsborgere. De fleste skipsførere på NIS-skip er også tredjelandsborgere. Sivile kan ikke pålegges arbeidsplikt hvis de blir legitime mål i krig, bl.a. hvis sivile skip brukes til transport av materiell eller personell for Forsvaret. Vi ber om at klargjøring av når sivile skip kan være legitime mål. Videre påpeker forbundet at skipsfarten, i strid med folkeretten, alt for lenge har vært mål for krigførende parter og militære grupper, senest angrep fra Houti-militsen i Rødehavet. Vi mener at det videre arbeidet også må fokusere på beskyttelse av sivile som pålegges arbeidsplikt i krig og stimulerende tiltak som krigsrisikotillegg, og ikke bare på plikter, sanksjoner og vide fullmakter for regjeringen.

Relaterte filer

Relaterte lenker

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers