Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
Ann Jorunn Olsen Leder for Fiskeriavdelingen i Norsk Sjømannsforbund
Ann Jorunn Olsen Leder for Fiskeriavdelingen i Norsk Sjømannsforbund. (Foto: Ole Palmstrøm, LO Media)

Pressemelding: – Historieløs omfordeling - uakseptabelt at våre medlemmer skal ta regningen!

Fiskeri

– En kan med rette spørre seg for hvem regjeringen mener de skaper forutsigbarhet og en rettferdig fordeling for, det er i hvert fall ikke for våre medlemmer, sier Ann Jorunn Olsen, leder for Fiskeriavdelingen i Norsk Sjømannsforbund.

Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling, er tittelen på den lenge etterlengtede kvotemeldingen som regjeringen nå har lagt frem til behandling for Stortinget.

– En kan med rette spørre seg for hvem regjeringen mener de skaper forutsigbarhet og en rettferdig fordeling for, det er i hvert fall ikke for våre medlemmer, sier Ann Jorunn Olsen, leder for Fiskeriavdelingen i Norsk Sjømannsforbund som en umiddelbar kommentar til meldingen.

– Den nye kvotemeldingen skal gi forutsigbarhet for fiskerinæringen, sikre bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten, men det er det stikk motsatte som skjer for våre medlemmer, fortsetter Olsen.

Norsk Sjømannsforbund/LO har tariffavtaler og organiserer de ansatte i havfiskeflåten.

Våre medlemmer er fiskere som i dag har trygge, helårige arbeidsplasser med etablerte turnusordninger. Det er familiefolk bosatt i lokalsamfunn langs hele kysten og de kvalifiserer i aller høyeste grad til de politiske målsetningene som å sikre bosetning og aktivitet på lik linje med andre fiskere, at de skal ta regningen med den omfordelingen regjeringen ønsker er urimelig, sier hun.

Det regjeringen legger opp til ved å flytte åpen gruppe som en avsetning av norsk kvote, før fordeling mellom kyst og havfiskeflåten, parallelt med å gjeninnføre de dynamiske kvotefordelingsmekanismene som ligger i «trålstigen» og «sildestigen», er en ren omfordeling av kvotene på nordøstarktisk torsk til fordel for kyst.

– Det er våre medlemmer i trålflåten og på konvensjonelle havfiskefartøy som må betale for dette igjennom lavere kvoter og lavere lønn. Det er helt uakseptabelt, det rokker ved fiskeripolitiske forutsetninger og rammevilkår som har stått seg igjennom ulike regjeringskonstellasjoner i nærmere 25 år, fortsetter Olsen.

Norsk Sjømannsforbund støtter gjeninnføringen av «stigene», men det urimelige utslaget våre medlemmer får som en konsekvens av den omfordelingen som regjeringen legger opp til med å flytte åpen gruppe kan vi ikke være med på.

– Vi kan forsikre medlemmene våre om at vi sammen med LO og igjennom Biomarint forum vil fortsette å arbeide for at Stortinget i sin behandling av kvotemeldingen ikke gjennomfører denne omfordelingen, avslutter Olsen.

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers