Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Tariff 2023: Enighet mellom Sjømannsforbundet og Kystrederiene

  14.09.2023 Les mer

 • Gruppesøksmål om pensjon mot Sølvtrans

  13.09.2023 Les mer

 • Sjømannsfradraget blir mer moderne og rettferdig

  08.09.2023 Les mer

 • Ny medlemsleilighet i Spania

  14.07.2023 Les mer

 • Stillingsutlysning: Inspektør/rådgiver i Bergensområdet

  12.07.2023 Les mer

Flere nyheter
Forbundsleder Kurt Inge Angell, Norsk Sjømannsforbund
Forbundsleder Kurt Inge Angell: – Fullstendig uakseptabelt!

Rapport: En av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen

Skipsfart Fiskeri

– Fullstendig uakseptabelt! sier forbundsleder Kurt Inge Angell i Norsk Sjømannsforbund.

Tallene kommer frem i en undersøkelse Opinion har gjort på vegne av Norsk Sjømannsforbund, blant Sjømannsforbundets yrkesaktive medlemmer.

– Det handler om å ha det trygt og bra på jobben. I dag er noe så grunnleggende ikke til stede for alt for mange av våre sjøfolk, sier forbundsleder Kurt Inge Angell.

– Tallene på uakseptable opplevelser er alt for høye. Vi kommer nå til å ta et initiativ i til at alle berørte parter i næringen umiddelbart setter seg sammen for å gjøre noe med dette sier Angell. Arbeidstakere, arbeidsgiverne, relevante myndigheter, Sjøfartsdirektoratet og så videre. Her må alle på banen så fort det lar seg gjøre, mener Angell.

Han merket seg særlig Rederiforbundets umiddelbare positive respons på dette initiativet ved fremleggelsen av undersøkelsen på Sørmarka den 2. mai.

– Når den største og mest toneangivende arbeidsgiverorganisasjonen er enige med oss i at dette både er uakseptabelt og må håndteres, så lover det godt for det videre arbeidet, sier forbundsleder Angell.

– Vi har alle et ansvar for å bevisstgjøre hverandre når det gjelder dette spørsmålet i tiden som ligger foran oss, mener Angell.

– Vi må alle tilstrebe oss for å være gode kollegaer. Men det hviler naturlig nok et særlig ansvar for de som er ledere. Det ligger i lederansvaret å bygge en god kultur ombord på hvert enkelt fartøy. Dette ansvaret kan man ikke løpe i fra, understreker Angell.

Angell vil også takke Opinion for vel utført arbeide med undersøkelsen.

– De har opptrådt profesjonelt hele veien, sier Angell.

 

Hele undersøkelsen ligger vedlagt i tre deler:

Relaterte filer

Siste nytt

 • Tariff 2023: Enighet mellom Sjømannsforbundet og Kystrederiene

  14.09.2023 Les mer

 • Gruppesøksmål om pensjon mot Sølvtrans

  13.09.2023 Les mer

 • Sjømannsfradraget blir mer moderne og rettferdig

  08.09.2023 Les mer

 • Ny medlemsleilighet i Spania

  14.07.2023 Les mer

 • Stillingsutlysning: Inspektør/rådgiver i Bergensområdet

  12.07.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers