spacer document image 1 spacer2
2,55 %, minimum kr 675,- fra Kystrederiene i 2019-mellomoppgjøret
I forhandlingene om mellomoppgjøret for 2019 fikk begge overenskomstene Norsk Sjømannsforbund har med Kystrederiene et generelt tillegg på 2,55 %, men minimum kr 675,- kr, på grunnhyra.

Tilegget gi fra 1. november, og regnes inn på den månedlige grunnhyra.

Forhandlingene i 2019 regnes som et såkalt mellomoppgjør, som betyr at man normalt bare forhandler lønnsøking og ikke større endringer på andre deler av overenskomsten.

De to overenskomstene Norsk Sjømannsforbund har med Kystrederiene er «NOR-overenskomst Kystrederiene Lasteskip» og «NOR-overenskomst Kystrederiene Servicefartøy», der den siste av de to er den nyetablerte overenskomsten fra 2018.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800