For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Streikebidrag ved eventuell streik i LO/NHO-oppgjøret 2019

20.03.2019

Streikebidrag ved eventuell streik blir kr 150,- i timen.

Forbundsstyret fastsetter streikebidrag i tilfelle konflikt mellom LO/NHO i innenriksforhandlingene til kr 150,- pr. tapt time i henhold til skiftplan for de som arbeider i ferje/lokalfarten.

Ved en eventuell utvidelse av streiken eller varighet utover 14 dager vil streikebidraget vurderes på nytt.

Streikebidraget er skattefritt.

 

De som er kvalifisert til streikebidrag er de som oppfyller vedtektenes § 18, punkt 2:

«For å få rett til stønad må det enkelte medlem ha vært i arbeid eller registrert som hyresøkende på det tidspunkt da arbeidsstansen inntrådte, og ha betalt kontingent til forbund til LO i minst 4 måneder før arbeidsstansen ble satt i verk.
Stønaden reduseres med hva vedkommende måtte få av offentlige stønader. Tar medlemmene annet arbeid, må de gi melding om det til hovedkontoret. Så lenge medlemmene har slikt arbeid, faller stønaden bort.»

[Tilbake]