spacer document image 1 spacer2
«Si NEI til rasering av velferden!»
Norsk Sjømannsforbund oppfordrer alle medlemmer, andre sjøfolk og våre venner til å støtte Sjøoffisersforbundets initiativ: «Si NEI til rasering av velferden!» Gå på Facebook og klikk LIKER for å være med å protestere. Del og be alle dine kolleger om å gjøre det samme!
 
Bakgrunnen for kampanjen er at ledelsen i Sjøfartsdirektoratet har vedtatt noe som i realiteten betyr en nedlegging av velferdstjenesten i løpet av to år. Det gjelder blant annet:
 
  • Utfasing av avistjenesten for sjøfolk
  • Utfasing av filmtjenesten for sjøfolk
  • Utfasing av bibliotektjenesten for sjøfolk
  • Utfasing av velferdsstasjoner for sjøfolk
 
Et utvalg har evaluert velferden og Sjøoffisersforbund har på vegne av Sjømannsorganisasjonene jobbet intenst for å berge tjenestene. Hele næringen ble enige om en rapport - «Utvikling av Velferden fra 2013» - hvor det står svart på hvitt at tilbudet må opprettholdes styrkes. Nå velger ledelsen i Sjøfartsdirektoratet likevel å se bort fra anbefalingene og konklusjonene i rapporten og har brukt sin styringsrett til å vedta utfasing av avistjenesten, filmtjenesten, bibliotektjenesten og velferdsstasjonene.
 
(Klikk på bildet for å gå inn på det på Facebook.)
 
Jo flere LIKES, jo sterkere signal til Sjøfartsdirektoratet om at de må snu! Tommel opp betyr tommel ned for nedleggelse.

© 2018 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800 - Telefaks 22336618