spacer spacer2
Innenriks-oppgjøret 2014: lav oppslutning i avstemningen
I henhold til forbundets vedtekter er det forbundsstyret i Norsk Sjømannsforbund som skal godkjenne eller forkaste forslag til forhandlingsresultat dersom mindre enn 2/3 av medlemmene som er stemmeberettiget deltar i avstemningen. Deltakelsen i årets avstemning kunne gjøres per internett, per tekstmelding eller per vanlig post. Likevel var det en sørgelig lav deltakelse.
Med en total deltakelse på 437 stemmer betydde det at bare 23,28 % av de omfattede medlemmene valgte å si sin mening om forslaget. Dette er langt under vedtektenes krav om 66,67 % deltakelse (dvs. 2/3 deltakelse) for at avstemningen skal være bindende.

Selv om det ble et flertall for å forkaste forslaget, var det bare 293 medlemmer av 1877 mulige som stemte «Nei» i avstemningen over forhandlingsresultatet for innenriks mellom Norsk Sjømannsforbund og NHO Sjøfart. Det tilsvarer 15,61 % nei-stemmer fra de aktuelle medlemmene, og var grunnen til at flertallet i forbundsstyret (mot en stemme) vedtok å godkjenne forhandlingsresultatet.

Videre mente forbundsstyret at det var lite sannsynlig at forbundet kunne oppnå mer i mekling eller ved en eventuell konflikt da både Sjøoffiserene og Maskinistene godkjente meklingsforslagene med den samme økonomiske rammen som er i forslaget til Sjømannsforbundet.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800