For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1960  > 1967 1967

1967

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1967-01-002.jpg/$file/1967-01-002.jpg

Høyere syketrygddagpenger til sjømenn i utenriks fart

Medlemsbladet - Utgave: 01 Januar

Det er foretatt en del endringer i lov om syketrygd for sjømenn i utenriks fart, slik at premieberegningen harmonerer med premien for pensjonstrygden for sjømenn. Dette innebærer at syketrygdpremien også kommer inn under 16-dagers-regelen (i en kalendermåned) når tjenesten tiltres eller opphører.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1967-04-106.jpg/$file/1967-04-106.jpg

Kvinne som tillismann

Medlemsbladet - Utgave: 04 April

Harstad avdeling har fått sin første kvinnelige tillitsmann idet Ellen Elvenes enstemmig fikk dette vervet på siste møte i bilfergen «Trondenes».

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1967-05-141.jpg/$file/1967-05-141.jpg

Bemanning og rasjonalisering drøftet på medlemsmøte i Oslo

Medlemsbladet - Utgave: 05 Mai

Oslo avdeling av Norsk Sjømannsforbund holdt medlemsmøte i Sjømennenes Hus 13. april.
Møtet behandlet de nye midlertidige bemanningsforskrifter og rasjonaliseringsarbeidet i handelsflåten etter innledning av overingeniør Duckert fra Industriforbundets Rasjonaliseringskontor og forbundets formann Olaf Karling.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1967-06-186.jpg/$file/1967-06-186.jpg

Søknad om medlemskap

Medlemsbladet - Utgave: 06 Juni

Deseo hacerme miembro de la Unión Noruega de Marineros.