For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1980  > 1981 1981

1981

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1981-10-279.jpg/$file/1981-10-279.jpg

Mer liberale bemanningsregler ventes:
Rederne godt tilfreds med borgerlig seier

Medlemsbladet - Utgave: 10 Oktober

Administrerende direktør David Vikøren i Norges Rederforbund venter en markert forandring for skipsfarten etter at vi nå får en borgerlig regjering. Han sier til Aftenposten at det særlig er på tre områder han har forventninger. I tillegg til å håpe på en økonomisk politikk som vil bedre konkurranseevnen til næringslivet og større handlefrihet gjennom en forenkling av reguleringssystemer venter Vikøren at det blir gjennomført nye bemanningsordninger.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1981-11-304&305.jpg/$file/1981-11-304&305.jpg

Skipsfartminister Arne Skauge:
Mer uteregistering og nye bemanningsregeler

Medlemsbladet - Utgave: 11 November

Høyre-regjeringens skipsfartsminister, Arne Skauge, gjør i en samtale med Medlemsbladet det klart at han kommer til å gå inn for en utvidet adgang til uteregistrering. Han sier også at han vil ha nye bemanningsregler. Begge spørsmålene får høy prioritet i Handelsdepartemetet. Skauge lover også at han vil arbeide for en harmonisering av sjøfartslovgivningen til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og han understreker at han ikke ønsker å legge seg på noen konfrontasjonslinje overfor Norsk Sjømannsforbund og de øvrige sjømannsorganisasjonene. Hans dør vil alltid være åpen, sier han.