For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1990  > 1996 1996

1996

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1996-04-003&005.jpg/$file/1996-04-003&005.jpg

Sjømannsorganisasjonenes punktmarkering 24. april

Medlemsbladet - Utgave: 04 April

«Politikerne velger bro og tunnelprosjekter når de skal markere seg». «Stortinget er ført bak lyset». «Vi kunne tilbudt gratis ferger, og mat og vinservering i tillegg for alle pengene som blir brukt til broer og tunneler». Påstandene var harde og mange da representanter fra Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund punktmarkerte utenfor Stortinget onsdag formiddag den 24. april. Og det var særlig Vegkontoret i Hordaland som fikk gjennomgå.

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1996-09-017.jpg/$file/1996-09-017.jpg

De bekvemmelige flaggene på verdenshavene

Medlemsbladet - Utgave: 09 September

Internasjonal Transportarbeiderføderasjon ITF har pr. 1. juli 1996 stemplet 24 flagg som bekvemmelige for verdens skipsfart - flags ot convenience, FOC. ...

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1996-12-004&005.jpg/$file/1996-12-004&005.jpg

- Før julaften ringes inn, skal opposisjonen på Stortinget ha satt både regjeringen og refusjonsordningen på plass!

Medlemsbladet - Utgave: 12 Desember

Torsdag 12. desember, henimot midnatt, vedtok Odelstinget med 39 mot 35 stemmer et nytt skattesystem for rederiselskaper som ifølge saksordfører Einar Steensnæs fra Kristelig Folkeparti vil sikre konkurransedyktige rammevilkår for norsk skipsfart.
Lovforslaget ble vedtatt med de ikke-sosialistiske partienes stemmer. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse stemte mot.
Den nye skattesystemet for rederiene gjøres gjeldende med virkning fra 1. januar 1996.
Svein Ludvigsen, leder i Stortingets næringskomite, avsluttet odelstingsdebatten med en oppsummering der han bl.a. kom inn på refusjonsordningen for norske sjøfolk. Vi gjengir hans innlegg i sin helhet.