For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1970 1970

1970

09.12.2009

Rasjonaliseringen akselererer, og oljekrisa er skipsfartskrise

Til store protester fra sjøfolk ble mannskapet rasjonalisert ned til under det halve på mange skipstyper. Rasjonaliseringen var ikke bare drevet av ny teknologi, men like mye et ønske fra rederiene om å spare mannskapskostnader.

I bakgrunnen fortsatte også utflaggingen. Oljekrisa gjorde tankskipsfarten lite lønnsom, og for mange rederier var utflagging et alternativ til å legge skipene i opplag. Men selv ikke utflagging kunne gi oppdrag til alle skip. Fjorder, viker og bukter var full av skip på rad og rekke. Til og med nybygg gikk rett i opplag. Antallet norske sjøfolk gikk jevnt nedover i perioden, og forbundets medlemstall med det.

En stor nyvinningen for sjøfolk var faste rederiansettelser, og ble formalisert endelig i revideringen av Sjømannsloven i 1975. Før den tid mønstret sjøfolk av når de gikk i land - og sa i realiteten opp jobben - og innledet et nytt arbeidsforhold ved neste påmønstring. Ordningen med mønstringskontor sikret sjømannen ny jobb når hun eller han på nytt meldte seg for tjeneste.

[Tilbake]