For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Enda en ny tariffavtale med Sjømat Norge

20.04.2018

Torsdag 19. april signerte Norsk Sjømannsforbund enda en ny tariffavtale med NHO-landsforeningen Sjømat Norge. Denne gangen for servicefartøy.

Avtalen som ble signert nå sist gjelder for fartøy som utfører serviceoppgaver for havbruk. Dette omfatter blant annet fortøyning og vedlikehold av oppdrettsanlegg, slepeoppdrag, inspeksjoner, dykking, og assistanse ved sykdom eller parasittbehandling.

Sjømat Norge har signalisert at de løpet av de neste ukene også vil signere tariffavtaler med de Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund for servicefartøy.

For en måned siden signerte nemlig alle de tre sjømannsorganisasjonene tariffavtaler med Sjømat Norge for brønnbåter, ensilasjefraktere og andre skip som er tilknyttet marin sektor.

[Tilbake]