For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Medlemsfordeler  > Kurs/opplæring  > Faglig grunnkurs Faglig grunnkurs

Faglig grunnkurs

20.12.2002

Faglig grunnkurs er Norsk Sjømannsforbunds grunnopplæring av medlemmer og tillitsvalgte. Faglig grunnkurs i to trinn danner grunnlaget for videre skolering gjennom AOFs tillitsvalgt-skolering (MoTo), LO-skolen og spesialkurs gjennom AOF og LO.

Opplæringen foregår sentralt. Det betyr ikke at Faglig grunnkurs bare holdes i Oslo-regionen, men at kursene arrangeres av Hovedkontoret og er åpent for medlemmer over hele landet. Det kjøres vanligvis to Trinn 1- og ett Trinn 2-kurs i året.

Faglig grunnkurs legger stor vekt på at du som deltaker på kursene skal delta aktivt i læreprosessen. Vi tror nemling at en lærer best ved selv å delta. I praksis vil dette bl.a. si at kursene legger mer vekt på deltakeraktivitet som oppgaveløsning, gruppearbeid, m.m., og mindre vekt på de tradisjonelle forelesningene enn du kanskje har vært vant til på tidligere kurs.


Faglig grunnkurs' formål er:

å motivere og dyktiggjøre medlemmer og tillitsvalgte til å engasjere seg aktivt, slik at de kan identifisere seg med Norsk Sjømannsforbunds og fagbevegelsens mål, verdier og holdninger.

 

Faglig grunnkurs' læringsmål:

Etter endt opplæring skal deltakeren:
  • ha kunnskaper om Norsk Sjømnnsforbunds oppbygning, mål, virke og oppgaver.
  • ha kunnskaper om organisasjons- og tillitsvalgtarbeid.
  • ha kunnskaper om og forståelse for mellommenneskelige prosesser.
  • kunne ta i bruk lov- og avtaleverk.

[Tilbake]