For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Pressemelding: Den viktigste utredningen for norske sjøfolk etter årtusenskiftet

27.11.2018

Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO går sammen om å engasjere en rekke akademikere ved Nordisk Institutt for sjørett (ved UiO) og Menon til å foreta en utredning av muligheten til å stille krav om norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen.

I forrige uke ble det klart at advokatfirmaet Wikborg Rein fikk i oppdrag å utrede muligheten av å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

 

Et tungt akademisk miljøet ved Nordisk Institutt for sjørett (UiO) og Menon leverte et tilbud om å foreta utredning til Nærings- og fiskeridepartementet, men ble avvist på grunn av formaliafeil i tilbudet. For Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO er det viktig å få en bredest mulig utredning av dette viktige spørsmålet for norske sjøfolk. Derfor har vi tilbudt UiO og Menon å utføre oppdraget parallelt med Wikborg Rein med samme mandat og tidsfrist. Alle berørte parter vil få anledning til å gi innspill på samme måte som til Wikborg Rein.

 

For ytterligere informasjon:
Forbundsleder Johnny Hansen, Norsk Sjømannsforbund, 91185577
Adm. direktør, sjøkaptein Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund, 91616994
Nestleder Peggy Hessen Følsvik, LO, 48075807
Advokat Terje Hernes Pettersen, Norsk Sjømannsforbund, 90623866

[Tilbake]