For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Vedtektsendringer 2018 – invitasjon til innspill og forslag

23.03.2017

Både enkeltmedlemmer, tillitsvalgte, tillitsvalgtutvalg og regioner oppfordres til å diskutere vedtektene og sende inn forslag til vedtektsendringer. Vedtektsendringer skal opp på landsmøtet i 2018.

På forbundsstyremøte 23. februar d.å. ble følgende medlemmer oppnevnt til vedtektskomité fram til Landsmøte 2018: Jahn Cato Bakken (leder), Roy Arne Nilsen, John Morten Engeseth, Geir Offerdal, Erlend Hanssen, Erina Bryn Kjær, Ilja Vasiljevs og Torill Evensen som sekretær.

Vedtektskomitéens oppgave er å innhente og bearbeide forslag til endringer av vedtektene til Landsmøte 2018.

Det er bare drøyt halvannet år til Landsmøtet i 2018, og for å sikre en organisatorisk bred behandling ønsker vi at debatten om vedtektsendringer starter nå. Alle tillitsvalgtutvalg og regioner blir bedt om å komme med innspill og forslag til endringer av vedtektene innen 17. juli 2017.

Vedtektskomiteen vil gjennomgå og koordinere alle forslagene og utarbeide et forslag til nye vedtekter. Det nye utkastet til vedtekter vil bli offentliggjort i god tid før forslagfristen til Landsmøtet som er fem måneder før Landsmøtet.

Vi oppfordrer tillitsvalgtutvalg og arbeidsutvalg til å legge til rette for en bredest mulig deltakelse i debatten, for eksempel ved å sette vedtektsendringer på dagsorden under konferanser og møter i tilknytning til årsmøter. Enkeltmedlemmer oppfordres også til å sende inn forslag til endringer.

Svarfrist 17. juli 2017

Forslagene sendes til: firmapost@sjomannsforbundet.no og merkes med «Vedtektskomiteen», eller til: Norsk Sjømannsforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo. 

[Tilbake]