spacer document image 1 spacer2
Anke i Rieber-saken levert
Mandag 30. september ble anken i Rieber-saken formelt innlevert til Høyesterett av de tre sjømannsorganisasjonene på vegne av medlemmer i GC Rieber.

Rieber-konsernet valgte gjennom konsernbeslutninger å legge ned sitt eget heleide bemanningsselskap GC Rieber Crewing AS. Samtlige ansatte i selskapet, 66 norske sjøfolk, ble sagt opp. Samtidig ble et identisk antall sjøfolk, i det vesentligste billigere utenlandsk arbeidskraft, innleid fra et eksternt bemanningsselskap, OSM.

Sjøfolkene mener at Rieber-konsernet i realiteten gjennom omorganiseringen av arbeidsgiverfunksjonen har omgått stillingsvernet loven, og byttet ut norske med utenlandske sjøfolk.

De tre sjømannsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund står samlet bak anken på vegne av sjøfolkene som er medlemmer i de tre fagforbundene.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800