spacer document image 1 spacer2
Norsk Sjømannsforbund anker Rødne-dommen til lagmannsretten
Forbundet har bestemt seg for å anke dommen på vegne av medlemmene i Rødne. Tingretten mener de ansatte selv burde undersøkt om de hadde OTP. Vi er uenige i denne vurderingen.

Basert på den informasjon som Rødne selv ga om pensjon måtte de ansatte kunne stole på Rødnes opplysninger. Pensjon er dessuten svært kompleks og vi mener det er urimelig at ansatte må gå sin arbeidsgiver etter i sømmene for å sjekke om arbeidsgiver innbetaler lovpålagt pensjon.

Videre har tingretten feilaktig lagt til grunn at de ansatte var i rettsvillfarelse. 


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800