spacer document image 1
Landsmøtet sa nei med 46 mot 5 stemmer. (1 blank stemme)
spacer2
Dnmf vil ikke slå seg sammen med NSOF
Et overveldende flertall på 46 mot 5 i Det norske maskinistforbunds landsmøte stemte mot å slå seg sammen med Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF). (En stemme var blank.)

Landsmøtet følger dermed anbefalingen fra forbundsstyret i Dnmf, som tidligere i år valgte å gå imot sammenslåing. Forbundsstyret i Dnmf grunngav det den gang med at det ville bety en uavklart organisasjonskamp mot Fagforbundet internt i LO om enkelte av Dnmfs medlemsgrupper på land, siden Dnmf ikke klarte å komme til enighet med Fagforbundet om hvordan tariffområdet skulle deles dem imellom.

Vedtaket betyr at Dnmf fortsetter som Unio-forbund.

I forlengelse betyr dette også i praksis et nei til Norsk Sjømannsforbunds årelange stående invitasjon til å samle alle sjøfolk i ett forbund under LO.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800