spacer spacer2
Lønnsoppgjør utenriks - 3,15 % for utenriksferjer og kabelfartøy og 2,5 % for offshore, bøyelast og andre fartøy
Oppgjøret ble på 3,15 % for utenriksferjer og kabelfartøy og 2,5 % for offshore, bøyelast og andre fartøy. Av dette ble generelt lønnstillegg 1,65 % for utenriksferjer og kabelfartøy og 1 % for offshore, bøyelast og andre fartøy.

Oppgjøret ble på 3,15 % for utenriksferjer og kabelfartøy og 2,5 % for offshore, bøyelast og andre fartøy.
Av dette ble generelt lønnstillegg 1,65 % for utenriksferjer og kabelfartøy og 1 % for offshore, bøyelast og andre fartøy.
Innføring av AFP (avtalefestet pensjon) for de født i 1970 og senere er en del av rammen og kostnaden utgjør ca. 1.5 % av oppgjøret.
I tillegg pågår det et arbeid med endring av pensjonene for de ansatte om bord. Dette vil vi komme tilbake til når arbeidet er avsluttet.

Innføring av AFP for de født i 1970 og senere innebærer at hver enkelt opptjener 0,314 % av sin årsinntekt til sin pensjon.
Dette gjelder uavhengig av om inntekten har vært opptjent på land eller på sjøen.
Pensjonen kan tas ut allerede ved fylte 62 år og utbetales livsvarig.

Konsekvensen av innføring av AFP for de født i 1970 eller senere innebærer at dagens tariffavtalte tilleggspensjon lukkes og det betales ikke mer inn til denne pensjonen.
Verdien av denne kan tas ut når vedkommende fyller 60 år, i form av en fripolise.

De som er født før 1970 beholder sin tariffavtalte tilleggspensjon slik som tidligere.

Det pågår også et arbeid med innføring av innskuddspensjon.
Dette er en pensjon som arbeidsgiver skal innbetale til.
Ved fremtidige tarifforhandlinger kan det også avtales mellom partene at en del av oppgjøret kan benyttes til å øke innskuddet til pensjonen.
I motsetning til alle andre pensjoner kan denne arves.


© 2019 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800