Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Pensjon etter innenriksoppgjøret 2020

  08.09.2020 Les mer

 • Innenriksoppgjøret i havn

  08.09.2020 Les mer

 • Møte med næringsministeren om situasjonen på MS Fridjof Nansen

  07.09.2020 Les mer

 • Tidenes «sjøløft» i Redningsselskapet

  07.09.2020 Les mer

 • Anmeldelse av Hurtigruten til Møre og Romsdal politidistrikt september 2020

  02.09.2020 Les mer

Flere nyheter
Dommerklubbe

Anke i Rieber-saken levert

Skipsfart

Mandag 30. september ble anken i Rieber-saken formelt innlevert til Høyesterett av de tre sjømannsorganisasjonene på vegne av medlemmer i GC Rieber.

Rieber-konsernet valgte gjennom konsernbeslutninger å legge ned sitt eget heleide bemanningsselskap GC Rieber Crewing AS. Samtlige ansatte i selskapet, 66 norske sjøfolk, ble sagt opp. Samtidig ble et identisk antall sjøfolk, i det vesentligste billigere utenlandsk arbeidskraft, innleid fra et eksternt bemanningsselskap, OSM.

Sjøfolkene mener at Rieber-konsernet i realiteten gjennom omorganiseringen av arbeidsgiverfunksjonen har omgått stillingsvernet loven, og byttet ut norske med utenlandske sjøfolk.

De tre sjømannsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund står samlet bak anken på vegne av sjøfolkene som er medlemmer i de tre fagforbundene.

Relaterte sider

Johnny Hansen 01 2016

Norsk Sjømannsforbund anker Rieber-dommen til Høyesterett

Sjøfolkene i GC Rieber tapte med knappest mulig margin i lagmannsretten i saken om ansettelsesforholdet. Forbundsstyret vedtok i dag å anke til Høyesterett.

Siste nytt

 • Pensjon etter innenriksoppgjøret 2020

  08.09.2020 Les mer

 • Innenriksoppgjøret i havn

  08.09.2020 Les mer

 • Møte med næringsministeren om situasjonen på MS Fridjof Nansen

  07.09.2020 Les mer

 • Tidenes «sjøløft» i Redningsselskapet

  07.09.2020 Les mer

 • Anmeldelse av Hurtigruten til Møre og Romsdal politidistrikt september 2020

  02.09.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers