Aktuelt

Siste nytt

 • Oppdatert: Internett-trøbbel og delvis telefontrøbbel for Sjømannsforbundet

  14.07.2020 Les mer

 • Forbundsstyret kansellerer alle sentrale og regionale kurs, konferanser og årsmøter for 2020

  12.06.2020 Les mer

 • LOfavør: På vegne av medlemmene i alle LO-forbundene har vi forhandlet om bedre boliglånsrente for deg!

  09.06.2020 Les mer

 • Utsendt faktura for medlemmer med nedsatt kontingent på grunn av permittering

  27.05.2020 Les mer

 • Faktura for medlemmer med nedsatt kontingent

  07.05.2020 Les mer

Flere nyheter
Hans christian repskap

Bør ha norske lønns- og arbeidsvilkår

- Regjeringen går glipp av en mulighet til å gjøre noe for offshore-næringen, sier Hans-Christian Gabrielsen om den maritime strategien som ble lagt frem i forrige uke.

Publisert 09.06.15

- Regjeringen svarer ikke på de dagsaktuelle utfordringene vi ser i den maritime næringen med denne strategien, sier Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO.

Regjeringen la frem sin strategi for utvikling av den maritime næringen, fredag 29. mai. Der åpner den for at flere skip kan være registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS), og en begrenset åpning for utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden, NIS-skip som driver frakt mellom norske og europeiske havner og konstruksjonsskip i NIS på norsk sokkel.

- Mange skip er lagt til kai og vi opplever at det går sjøfolk i land hver dag, sier Gabrielsen. Han mener man går glipp av en mulighet for å gjøre noe med den krevende situasjonen som har oppstått i oljenæringen.

- Fartsområdeutvalget avga sin innstilling før nedturen begynte, som har ført til at blant annet flere supplyskip har gått i opplag. Man kunne ha brukt den maritime strategien til å komme med tiltak som møter disse utfordringene, sier Gabrielsen.

Han etterlyser blant annet en utredning av handlingsrommet for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som går i fart på norsk sokkel.

- Hvorfor skal det være skikkelige lønns- og arbeidsvilkår for de som jobber på plattformene, mens de som bringer utstyr inn og ut, ikke skal være sikret en lønn det går an å leve av i Norge, sier han.

Gabrielsen peker også på at Kiel-fergene til Color Line nå står i fare for å skifte flagg til det norske internasjonale registeret.

- Dette innebærer at regjeringen nå har åpnet opp for at rederiet i praksis står fritt til å bruke utenlandsk arbeidskraft på lønninger langt under hva som er akseptabelt i Norge på disse skipene. Mange sjøfolk risikerer å miste jobben eller å bli rammet av den utskiftningen av mannskap som vil kunne bli konsekvensen av dette. Nå er det opp til rederiet å finne gode løsninger sammen med de tillitsvalgte for å unngå at for mange mister jobben, sier Gabrielsen.

- Norge er en sjøfartsnasjon og det er viktig at vi ikke mister vesentlige elementer i den maritime klyngen. En oppegående og konkurransekraftig maritim næring er utenkelig uten den erfaringsbaserte kompetansen sjøfolk representerer, sier han.

Gabrielsen er derimot positiv til at regjeringen går inn for en løsning hvor konstruksjonsskipene på sokkelen skal flagges inn til NIS.

- Det er positivt og vi regner med at Regjeringen er like opptatt som oss og Rederiforbundet av at rederiene som flagger inn til NIS gjennomfører oppbemanningen av mannskap bosatt i Norge på alle konstruksjonsskip globalt slik denne løsningen forutsetter, sier Gabrielsen.

Han er også overasket over at regjeringen håndterer Svalbard som en utenlandsk havn gjennom å åpne for NIS skip på Svalbard. LO mener Svalbard er en del av Norge og at fartsområde begrensningene i NIS registeret bør gjelde Svalbard som norsk territorium.

 

Siste nytt

 • Oppdatert: Internett-trøbbel og delvis telefontrøbbel for Sjømannsforbundet

  14.07.2020 Les mer

 • Forbundsstyret kansellerer alle sentrale og regionale kurs, konferanser og årsmøter for 2020

  12.06.2020 Les mer

 • LOfavør: På vegne av medlemmene i alle LO-forbundene har vi forhandlet om bedre boliglånsrente for deg!

  09.06.2020 Les mer

 • Utsendt faktura for medlemmer med nedsatt kontingent på grunn av permittering

  27.05.2020 Les mer

 • Faktura for medlemmer med nedsatt kontingent

  07.05.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør LabourStart Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF HELP ITF Seafarers