Medlemsfordeler

Siste nytt

 • Forbundsstyret kansellerer alle sentrale og regionale kurs, konferanser og årsmøter for 2020

  12.06.2020 Les mer

 • LOfavør: På vegne av medlemmene i alle LO-forbundene har vi forhandlet om bedre boliglånsrente for deg!

  09.06.2020 Les mer

 • Utsendt faktura for medlemmer med nedsatt kontingent på grunn av permittering

  27.05.2020 Les mer

 • Faktura for medlemmer med nedsatt kontingent

  07.05.2020 Les mer

 • Covid-19: Hvordan forholde seg når man har blitt permittert

  03.04.2020 Les mer

Flere nyheter

Medlemsfordeler

Alle medlemsfordeler

Ofte stile spørsmål

Første gang aktiverer du brukerkontoen med ditt medlemsnummer som brukernavn (de to første siffer som står på LOfavør-kortet, 64, skal ikke tastes inn) og passordet er ditt fødselsnummer (6 siffer). Deretter vil du få beskjed om å bruke din epost-adresse som brukernavn, og du får velge passord. Dersom det allerede står en epost-adresse på deg i medlemsregisteret vil systemet foreslå den, men du kan godt velge en annen. Epost-adressen du velger blir da lagt inn i medlemssystemet.

Svar: LOfavør Innboforsikring (innbo og løsøre), LOfavør Grunnforsikring og LOfavør Advokatforsikring. På ditt medlemskort er bokstavene H og G, dette står for Kollektiv Hjemforsikring og Grunnforsikring. Det er sendt ut et eget forsikringsbevis for Advokatforsikring.

Svar: LOfavør Grunnforsikring er ment som en økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Forsikringen gjelder deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år.
Forsikringen dekker død uansett årsak, fritid og arbeidstid i hele døgnet. For nærmere opplysninger om forsikringsdekningene last ned fra LOfavørs nettsider om Grunnforsikringen. Medlemmer som er bosatt utenfor Norden har doble utbetalinger i henhold til tabellen i pdf-fila.

Svar: LOfavør Innboforsikring har i utgangspunktet ingen øvre forsikringssum, og gir deg derfor full trygghet for det du eier. Det er noen få unntak. Forsikringen dekker enkeltgjenstander og samlinger inntil kr 300 000,-, og smykker og gull opptil en verdi over samme sum.

Svar: LOfavør Advokatforsikring er juridisk bistand for deg og din familie. Forsikringen gjelder for husstanden; det vil si medlemmer, medlemmers ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Se vilkårene for advokatforsikringen på Help forsikrings nettsider.

Svar: Nei, det er ikke inkludert i kontingenten, men Norsk Sjømannsforbund har tegnet en kollektiv reiseforsikring til en svært konkurransedyktig pris. Forsikringen er frivillig og kan tegnes av hver enkelt medlem med bosted i Norden. Ta kontakt med Norsk Sjømannsforbund v/ Medlemsservice for å tegne forsikringen 22825800. Du kan lese om forsikringen her: LOfavør Reiseforsikring

Svar: Mest sannsynlig fordi vi ikke har registrert riktig adresse på deg. Logg deg inn på din side og se hvilke opplysninger som er registrert på ditt medlemskap, her kan du også sende en melding til oss angående adresseforandringer. Du kan også ringe et av våre kontorer og melde adresseforandring.

Svar: Ja, du har fortsatt LOfavør Innboforsikring, Grunnforsikring og Advokatforsikring.

Svar: Kontingentsatsen er avhengig av fartsområde. For de som jobber innenriks, utenriks eller i fraktefart er kontingentsatsen 1.4 prosent av brutto månedslønn inkludert alle tillegg, men ekskludert tilfeldig overtid. For de som arbeider i fiskeri er kontingentsatsen satt til kr. 570,- i måneden og justeres i overensstemmelse med prosenttrekket. Fra og med 01.01.2019 blir det satt et tak på medlemskontingenten. Taket er satt til kr. 700,-

Svar: LOfavør Reiseforsikring dekker deg som medlem, din ektefelle/samboer og barn inntil 20 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere. Reisen dekker reiser i hele verden med inntil 70 dagers varighet. Ta kontakt med Norsk Sjømannsforbund på telefon 22 82 58 00 og spør etter medlemsservice for å tegne reiseforsikring.

Svar: Kontingentsatsen er avhengig av fartsområde – også for lærlinger. For de som jobber innenriks, utenriks eller i fraktefart er kontingentsatsen 1.4 prosent av brutto månedslønn inkludert alle tillegg, men ekskludert tilfeldig overtid. For de som jobber i fiskeri er kontingentsatsen satt til kr. 285,- i måneden og justeres i overensstemmelse med prosenttrekket.

Svar: Ja, vi har tre typer medlemskap for dere som går på skole. Vi har elevmedlemskap, studentmedlemskap, og skolemedlemskap. Elevmedlemskap er gratis og er kun for elever ved den videregående skole. Her er ingen forsikringer inkludert. Studentmedlemskap er for studenter og inkluderer innboforsikring og grunnforsikring. Det koster kr. 250,- per halvår og kriterier for dette medlemskapet er at studiet er din hovedbeskjeftigelse og at din arbeidsinntekt ikke overstiger inntektsgrensen til Statens Lånekasse. Skolemedlemskap er også beregnet for studenter og inkluderer innboforsikring, grunnforsikring og advokatforsikring. Det koster kr. 170,- i måneden og faktura sendes hvert kvartal. Her er det ingen kriterier til arbeidsinntekt.

Svar: Det tar litt tid på grunn av replikeringsprosessen. Vennligst vent litt og prøv igjen senere. Det skal fungere som normalt senest innen et døgn.

Svar: Du kan laste ned LOfavør-appen, hvor du har oversikt over alle dine medlemsfordeler. Det kan du gjøre ved å sende «APP» til 26250 så får du nedlastningslink på sms, eller du kan laste ned appen i App Store eller Google Play.

Svar: Nei, Norsk Sjømannsforbund er til for sjøens utøvere. Vi anbefaler derfor at du finner et annet LO-forbund som dekker ditt nye arbeidsområde.

Svar: Norsk Sjømannsforbund har ingenting med sjømannspensjonen å gjøre. Sjømannspensjonen administreres av Pensjonstrygden for sjømenn, som er et statlig kontor. Du kan sende søknad på nettsiden www.pts.no eller sende søknad pr. post til Pensjonstrygden for sjømenn, Postboks 8143 Dep., 0033 Oslo . De kan også kontaktes på telefon 22 35 89 00.

Svar: Kontingentsatsen er for tiden kr. 170,- som er laveste kontingentsats. Inkludert i kontingentsatsen er alle forsikringsordninger (LOfavør Innboforsikring, Grunnforsikring og Advokatforsikring) og man får tilsendt medlemsbladet.

Svar: Ja, i følge våre vedtekter skal det trekkes ordinær kontingent av sykepenger. Dersom du går over på arbeidsavklaringspenger, reduseres kontingentsatsen til kr. 170,- (Gi oss beskjed, så korrigerer vi din kontingentsats).

Svar: Trygdede eller pensjonerte medlemmer som fyller 60 år og i 30 år har vært sammenhengende medlem av LO (hvorav minst 15 år i Norsk Sjømannsforbund) kan søke om Fribevis. Dersom du er helt og varig arbeidsufør kan du etter 30 års medlemskap, men uansett alder, fritas for kontingent. Fribevis fås ved å sende en søknad til hovedkontoret. Som medlem med Fribevis beholder du alle dine medlemsfordeler og forsikringsordninger.

 1. Du har jobb - enten det er ekstravakter, heltids- eller deltidsarbeid.
 2. Du vil ikke stå alene.
 3. Du har merket at det meste går greit helt til det oppstår problemer.
 4. Du er engasjert, nysgjerrig og synes at arbeidslivet på mange måter er komplisert og uoversiktlig.
 5. Du ønsker trygghet for arbeid og inntekt.
 6. Du ønsker beskyttelse mot usaklig oppsigelse.
 7. Du vil ha hjelp og støtte på arbeidsplassen av skolerte tillitsvalgte.
 8. Du vil ha representasjon og påvirkningsmuligheter på arbeidsplassen.
 9. Du vil verne om dagens rettigheter.
 10. Du vil ha bedre arbeidstid, ubekvemtillegg og den femte ferieuka.
 11. Du ønsker tilbud om skolering, kurs og konferanser.
 12. Du ønsker å ha påvirkningsmuligheter nasjonalt og internasjonalt.
 13. Du ønsker å benytte deg av LOfavør-fordelene.
 14. Du ønsker å benytte deg av muligheten til å søke utdanningsstipend i framtida.

Siste nytt

 • Forbundsstyret kansellerer alle sentrale og regionale kurs, konferanser og årsmøter for 2020

  12.06.2020 Les mer

 • LOfavør: På vegne av medlemmene i alle LO-forbundene har vi forhandlet om bedre boliglånsrente for deg!

  09.06.2020 Les mer

 • Utsendt faktura for medlemmer med nedsatt kontingent på grunn av permittering

  27.05.2020 Les mer

 • Faktura for medlemmer med nedsatt kontingent

  07.05.2020 Les mer

 • Covid-19: Hvordan forholde seg når man har blitt permittert

  03.04.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør LabourStart Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF HELP ITF Seafarers