Servicekontoret i Tromsø

Servicekontoret i Tromsø har også et spesielt ansvar for å støtte forbundets Region Nord. Regionen dekker Troms & Finnmark og Nordland.

Telefon- og kontortid:
Hverdager 10:00–14:00

E-postadresse: tromso@sjomannsforbundet.no

Postadresse:
Postboks 6166
Postterminalen
9291 TROMSØ

Besøksadresse:
Skippergata 41
9008 TROMSØ

77613750

Jeanette Gutierrez 2010-2, 149×149

Gutierrez-Lorentzen, Jeanette

Inspektør

Jeanette Gutierrez-Lorentzen er inspektør med base i forbundets servicekontor i Tromsø, og arbeider i tillegg med kurs- og møtevirksomhet i forbundets Region Nord. Gutierrez-Lorentzen har bakgrunn fra innenriksfart med Hurtigruten før hun ble ansatt i forbundet. Ansatt 2010.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers