For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Historiske Klipp  > 1940  > 1949 1949

1949

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1949-02-077.jpg/$file/1949-02-077.jpg

Bygdøfærgene tapte

Medlemsbladet - Utgave: 02 Februar

Arbeidsretten har avsagt dom i tvisten mellom Norsk Sjømannsforbund og avdelingen i Oslo på den ene siden og Norsk Arbeidsgiverforening, Redernes Arbeidsgiverforening og Skips A/S Bygdøfærgene, Oslo, på den andre siden. ...

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1949-02x-012.jpg/$file/1949-02x-012.jpg

Hvalfangst og regulering

Ekstranummer - Utgave: 02 Februar

Den reguleringspolitikk som føres i Norge etter krigen, omfatter også begrensning av utbytte i aksjeselskaper. Den tillatte utbytteprosenten er 5, men i enkelte høve kan det deles ut inntil 8 prosent.
Fra England meldtes nylig at et hvalfangerselskap der hadde delt ut 100 prosent utbytte (Hector Whaling, datterselskap av United Whaling, ekspedisjonen «Balaena»).
...

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1949-06-279.jpg/$file/1949-06-279.jpg

M/S «Fernmoor»

Medlemsbladet - Utgave: 06 Juni

Jeg vil opplyse forbundet om at C... W... Født .. ... 19.. i T..., påmønstret ...

/kunder/NSF/mm_no.nsf/lupGraphics/1949-06-279b.jpg/$file/1949-06-279b.jpg

Stadig flere utlendinger på norske skip

Medlemsbladet - Utgave: 06 Juni

Sjøfartstidende for 28. mai d. å. gjengir etter «Christiansands Tidende» utdrag av et skriv en Sørlands-reder har mottatt fra kapteinen på et av sine skip. Kapteinen beklager seg over at det på hans skip - en 3 000-tonner - i dag bare er 4 nordmenn blant det underordnede mannskap. ...