For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Medlemsfordeler  > Kurs/opplæring  > LOs Utdanningsfond LOs Utdanningsfond

LOs Utdanningsfond

25.04.2019

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3-5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til

a) Helårsstudium (2 semester)
Stipendets størrelse: Inntil kr 13 500,- pr. studieår.
Søknadsfrist for studieåret 2019/2020: 15. mai 2019. (Fristen er absolutt)

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a) 
Praksiskandidat § 3-5

Inntil kr 10 500,- pr. studieår.

Kortere kurs
Inntil kr 4000,- pr. studieår.

AOFs Lese- og skrive-kurs med datatekniske hjelpemidler
Kr 10 500,- per skoleår

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.
Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller seinest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Fullstendig regelverk på LOs nettsider om Utdanningsfondet.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis via elektronisk søknadsskjema på utdanningsfond.lo.no, og blir behandlet en gang i måneden.

[Tilbake]