Siste nytt

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2021

  12.01.2021 Les mer

 • Pressemelding: Full seier over rederi i lagmannsretten!

  16.12.2020 Les mer

 • Justering av kontingent 2021

  08.12.2020 Les mer

 • Maritim melding: Null ambisjoner for kjørereglene på sjøen

  04.12.2020 Les mer

Flere nyheter

LOs Utdanningsfond

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO som skal ta allmennfaglig utdannelse.

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet. På søknadstidspunktet må søkeren ha tre års sammenhengende medlemskap i NSF. Dersom søkeren skal ta allmennfaglig utdannelse som fører til studiekompetanse eller ta praksiskandidatkurs etter § 3-5 i opplæringsloven, kreves ett års sammenhengende medlemskap i NSF.

Retningslinjer:

LOs utdanningsfond har som formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte innenfor innenriksfarten. Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3. kvartal 1990.

Fondet yter støtte til: 

a) Helårsstudium (2 semestre)
Stipendets størrelse: Inntil kr 13 500 per studieår.
Søknadsfrist for studieåret 2020/2021: 15. mai 2020 (fristen er absolutt). 

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a) 
Praksiskandidat § 3-5

Inntil kr 10 500 per studieår.

Kortere kurs
Inntil kr 4 000 per studieår.

AOFs Lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler
Kr 10 500 per skoleår.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet. Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis via elektronisk søknadsskjema på utdanningsfond.lo.no, og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendig regelverk på LOs nettsider om Utdanningsfondet.

Siste nytt

 • Nominasjon til Sjømannsforbundets faggrupper fiskeri 2021

  12.01.2021 Les mer

 • «Kølafondet» - Årets søknadsfrist er 1. mars 2021

  12.01.2021 Les mer

 • Pressemelding: Full seier over rederi i lagmannsretten!

  16.12.2020 Les mer

 • Justering av kontingent 2021

  08.12.2020 Les mer

 • Maritim melding: Null ambisjoner for kjørereglene på sjøen

  04.12.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers