Siste nytt

 • Vervekonkurranse 2023

  24.03.2023 Les mer

 • Ungdomskonferansen går 30.4.-2.5. - meld deg på!

  16.03.2023 Les mer

 • Medlemsverver Terje Rølvåg vant reisegavekort på kr 10.000,-

  08.02.2023 Les mer

 • Seksuell trakassering et av nøkkeltemaene på tredje kvinnekonferanse

  06.02.2023 Les mer

 • Enighet i Nordisk NIS-oppgjøret 2022

  27.01.2023 Les mer

Flere nyheter

LOs Utdanningsfond

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO som skal ta allmennfaglig utdannelse.

Tildeling av stipend for studieåret 2022/2023

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år i LO, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3-5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til:

 1. Helårsstudium (2 semester)

           Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår.

           Søknadsfrist for studieåret 2022/2023:  Åpen frist.

           

 1. Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)

          Praksiskandidat kurs § 3-5: Inntil   kr. 10.500,- pr. skoleår.

           Kortere kurs :  Inntil kr. 4.000,- pr. studieår.

           AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler  kr. 10.500,- pr.skoleår.  

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet. Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på  www.lo.no og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer. 

Fullstendig regelverk på LOs nettsider om Utdanningsfondet

Siste nytt

 • Vervekonkurranse 2023

  24.03.2023 Les mer

 • Ungdomskonferansen går 30.4.-2.5. - meld deg på!

  16.03.2023 Les mer

 • Medlemsverver Terje Rølvåg vant reisegavekort på kr 10.000,-

  08.02.2023 Les mer

 • Seksuell trakassering et av nøkkeltemaene på tredje kvinnekonferanse

  06.02.2023 Les mer

 • Enighet i Nordisk NIS-oppgjøret 2022

  27.01.2023 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers