Siste nytt

 • Oppdatert: Internett-trøbbel og delvis telefontrøbbel for Sjømannsforbundet

  14.07.2020 Les mer

 • Forbundsstyret kansellerer alle sentrale og regionale kurs, konferanser og årsmøter for 2020

  12.06.2020 Les mer

 • LOfavør: På vegne av medlemmene i alle LO-forbundene har vi forhandlet om bedre boliglånsrente for deg!

  09.06.2020 Les mer

 • Utsendt faktura for medlemmer med nedsatt kontingent på grunn av permittering

  27.05.2020 Les mer

 • Faktura for medlemmer med nedsatt kontingent

  07.05.2020 Les mer

Flere nyheter

LOs Utdanningsfond

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3-5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til

a) Helårsstudium (2 semester)
Stipendets størrelse: Inntil kr 13 500,- pr. studieår.
Søknadsfrist for studieåret 2019/2020: 15. mai 2019. (Fristen er absolutt)

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a) 
Praksiskandidat § 3-5

Inntil kr 10 500,- pr. studieår.

Kortere kurs
Inntil kr 4000,- pr. studieår.

AOFs Lese- og skrive-kurs med datatekniske hjelpemidler
Kr 10 500,- per skoleår

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.
Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller seinest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Fullstendig regelverk på LOs nettsider om Utdanningsfondet.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis via elektronisk søknadsskjema på utdanningsfond.lo.no, og blir behandlet en gang i måneden.

Siste nytt

 • Oppdatert: Internett-trøbbel og delvis telefontrøbbel for Sjømannsforbundet

  14.07.2020 Les mer

 • Forbundsstyret kansellerer alle sentrale og regionale kurs, konferanser og årsmøter for 2020

  12.06.2020 Les mer

 • LOfavør: På vegne av medlemmene i alle LO-forbundene har vi forhandlet om bedre boliglånsrente for deg!

  09.06.2020 Les mer

 • Utsendt faktura for medlemmer med nedsatt kontingent på grunn av permittering

  27.05.2020 Les mer

 • Faktura for medlemmer med nedsatt kontingent

  07.05.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør LabourStart Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF HELP ITF Seafarers