Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

 • Sjømannsforbundet vil ha Hurtigruten fra Bergen igjen

  17.11.2020 Les mer

Flere nyheter
Johnny Hansen 01 2016

- Dette er eit kraftig angrep på tilskuddsordningen for sjøfolk

Skipsfart

Taket i tilskuddsordningen for sjøfolk foreslås satt til kroner 200.000 pr sysselsatt. Ned frå dagens 216.000. I tillegg settes det tak i alle segment.

I en tid med Korona der sjøfolk er samfunnskritisk personell. Sjøfolkene gjør at samfunnet kan fungere så godt som mulig i en verdensomspennende pandemi.  Dette er takken fra Erna Solberg og hennes mannskap.

Dette vil i tillegg svekke konkurransekraften til norske sjøfolk ytterligere. Resultatet er enda mer sosial dumping på havet i Norge. På sokkel og kyst.

- Dette er intet mindre enn en skandale, og nok en torpedo rettet mot norske sjøfolk fra denne regjeringen, sier lederen i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen.

Regjeringen foreslår å innføre et makstak på 200 000 kroner per sysselsett som et tiltak for å avgrense ytterligere vekst i de samlede utgiftene til tilskuddsordningen. Makstaket innføres for seks av modellene i ordninga: petroleumsskip i NOR, konstruksjonsskip i NIS, skip i NOR, passasjerskip i NOR i utenriksfart, skip i NOR som betjener strekningen Bergen-Kirkenes og seilskip i NOR.

Tilskuddsmodellene for petroleumskip i NOR og konstruksjonsskip NIS har i 2020 hatt et makstak på 216 000 kroner. Dette endres nå til et makstak på 200 000 kroner.

Tilskuddsmodellen for skip i NIS har hatt et makstak på 26 % av tilskuddsgrunnlaget. Regjeringaen foreslår å videreføre dette makstaket.

Regjeringa foreslår også å avvikle modellen for lasteskip i NIS i utenriksfart. Ordningen ble oppretta i 2017 og har hatt en lavere effekt på sysselsetting enn det som først ble antatt. Rederi som tidligere har mottatt stønad gjennom denne ordningen, vil kunne få stønad gjennom den generelle tilskuddsmodellen for skip i NIS.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er regelstyrt og rettighetsbasert. Utbetalinger av tilskudd er i stor grad knyttet til tallet sjøfolk som kjem inn under tilskuddsordninga og lønnsnivået deres. Regjeringa antar at om lag 6500 sjøfolk vil bli påvirket av endringene i tilskuddsordninga.

Endringene i ordninga trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frå første termin 2021.

Siste nytt

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

 • Sjømannsforbundet vil ha Hurtigruten fra Bergen igjen

  17.11.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers