Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

 • Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

  03.09.2021 Les mer

 • Kystruteoppgjøret 2021 i havn

  03.09.2021 Les mer

 • LOfavør boliglån for unge fra 1,25 %

  19.07.2021 Les mer

 • Gi hytta tryggheten den fortjener!

  21.06.2021 Les mer

Flere nyheter
Corona COVID-19

Covid-19: Hvordan forholde seg når man har blitt permittert

Her er en liten oppsummering av både vanlige regler for permittering, og spesielle regler for denne krisen.

Det første som skjer før du blir permittert, er at du skal ha et varsel om permittering.

Du skal også avspasere fridagene dine, fra siste periode du var om bord.

Om permitteringen er iverksatt 20. mars eller senere har arbeidsgiver lønnsplikt i 2 dager og NAV 18 dager.
Arbeidsgiver som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt før 20. mars, slipper flere dager med lønnsplikt.

Fra og med den dagen du har avspasert fridagene og arbeidsgiver har betalt sine lønnspliktige dager skal du søke om dagpenger.
Eks: Du har avspasert dine fridager på tirsdag. Så har arbeidsgiver lønnsplikt for onsdag og torsdag. Da skal du søke om dagpenger fra og med fredag.

Du har ikke krav på dagpenger om du har fylt 67 år.

Husk å søk om dagpenger så tidlig som mulig. Krav om dagpenger skal være fra datoen etter at arbeidsgiver har betalt sine to lønnsplikt dager.
Hvis du deretter søker om forskudd innen arbeidstid fredag 3. april kan du få utbetalt penger fra NAV før påske.

Sykmeldt?

Om du blir sykmeldt etter at du er permittert skal du ha utbetalt sykepenger fra NAV på samme nivå som dagpengene du får fra NAV. Hvis du blir sykmeldt under avspasering eller arbeidsgivers lønnsplikt dager skal arbeidsgiver betale sine arbeidsgiverdager som vanlig, og deretter blir sykepengesaken oversendt til NAV.

Hvis du var sykmeldt før du fikk permitteringsvarsel og deretter blir friskmeldt, skal du på første dag som frisk starte å avspasere de fridager du måtte ha fra forrige arbeidsperiode. Deretter kommer de to dagene arbeidsgiver har lønnsplikt før du har rett til dagpenger fra NAV.

Er du mellom 67 – 70 år har du bare krav på sykepenger i opptil 60 dager etter folketrygdloven, men sjøfolk over 67 år har krav på sykepenger inntil 12 måneder i henhold til skipsarbeidsloven § 4-4.

Om permitteringen er over når du blir friskmeldt, skal du tilbake til vanlig jobb.

Husk at du har krav på vanlig lønn i henhold til skipsarbeidsloven § 4-4 når du er sykmeldt.
Det innebærer at dersom sykepengene fra NAV er lavere enn det du skulle hatt utbetalt i vanlig lønn, kan du kreve å få utbetalt mellomlegget fra arbeidsgiver. Overfor arbeidsgiver må du dokumentere hva du har fått utbetalt fra NAV.
Om du er langtidssykmeldt og ikke har vært sammenhengende sykmeldt i ett år når sykepengene fra NAV stopper, ber du arbeidsgiver betale lønn i resten av perioden. Husk å informere NAV om at arbeidsgiver betaler lønn og at du ikke skal ha utbetalt arbeidsavklaringspenger (AAP) for denne perioden.

Svangerskapspenger/foreldrepenger?

Om du mottar svangerskapspenger eller foreldrepenger og ikke har fått permitteringsvarsel, skal du møte på jobb når perioden med svangerskapspenger og foreldrepenger er over.
Har du fått permitteringsvarsel mens du mottar svangerskapspenger/foreldrepenger skal du motta disse ytelsene fra NAV helt til perioden er over. Deretter skal du avspasere eventuelle dager du ikke har fått avspasert før du gikk ut i permisjon, og deretter skal arbeidsgiver betale sine 2 lønnsplikt dager. Dagen etterpå har du krav på dagpenger.

Om permitteringen skulle være over når din periode med svangerskapspenger/foreldrepenger er over, skal du tilbake til jobb.

Føring av meldekort for sjøfolk

Er du ansatt som sjømann på båt har du vanligvis en avspaseringsperiode etter at du har gått i land. I denne perioden anses du å være dekket av lønn og må føre timer på meldekortet. På meldekortet skal du føre 7,5 t hver dag du er ute på båten og 7,5 timer hver virkedag i avspaseringsperioden

Siste nytt

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

 • Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

  03.09.2021 Les mer

 • Kystruteoppgjøret 2021 i havn

  03.09.2021 Les mer

 • LOfavør boliglån for unge fra 1,25 %

  19.07.2021 Les mer

 • Gi hytta tryggheten den fortjener!

  21.06.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers